Hallatavad asutused

Ülehiiumaaliselt Hiiumaa vallavalitsuse hallata on üldhariduskoolide ja lasteaedade sisuline juhtimine. Koolide ja lasteaedade igapäevane majandamine on osavaldade töö.

Haridusasutused                                         

E-post

Direktor

Telefon

Emmaste Lasteaed Naksitrallid

lasteaed.emmaste@hiiumaa.ee

Liina Lepamaa

469 5468

Emmaste Põhikool

kool@emmaste.edu.ee

Anneli Sadam

469 5247
5345 3256

Kärdla Lasteaed

lasteaed.kardla@hiiumaa.ee

Tiina Hinno

463 2125
5332 2836

Lasteaed Vigri

lasteaed.vigri@hiiumaa.ee 

Margarita Korol

469 3359

Käina kool

kool@kaina.edu.ee

Ermo Mäeots

501 9113

Käina Lasteaed Tirtspõnni

lasteaed.kaina@hiiumaa.ee

Aire Nurk

463 6421
5343 4789

Kärdla Kool

kool@kardla.edu.ee

Margit Kagadze

463 2206
5347 4137

Lauka Põhikool

laukakool@gmail.com

Margarita Korol

469 3718

Palade Lasteaed

lasteaed.palade@hiiumaa.ee

Agne Ruben

469 4518

Palade Põhikool

kool@palade.edu.ee

Antti Leigri

469 4419

Suuremõisa Lasteaed-Põhikool

yld@suurem.edu.ee

Antti Leigri

469 4218


Emmaste osavallavalituse hallatavad asutused

Hallatav asutus                                           

E-post

Juhataja

Telefon

Emmaste Kommunaal                               

emko@hiiumaa.ee 

 

503 7656

Emmaste Raamatukogu

raamatukogu@emmaste.hiiumaa.ee

Marju Allik

463 1703
5664 1811

Emmaste Vaba Aja Keskus                          

emmastevak@hiiumaa.ee

Anne-Mall Reinu

5887 3731

Sõru Muuseum

sorumuuseum@hiiumaa.ee

Eve Ellermäe

506 7777

 

Käina osavallavalituse hallatavad asutused

Hallatav asutus                                            

E-post  

Juhataja

Telefon

Käina Huvi- ja Kultuurikeskus

kultuur@kaina.hiiumaa.ee

Ly Meldorf

463 6132

Käina Raamatukogu

info@kainaraamatukogu.ee

Maili Uibo

463 6231

Käina Spordikeskus

spordikeskus@kaina.hiiumaa.ee

Krista Metsand

462 9139
5443 0111


Kärdla osavallavalitsuse hallatavad asutused

Hallatav asutus

E-post

Juhataja

Telefon

Kärdla Noortekeskus

ragne.lubjak@hiiumaa.ee

Ragne Lubjak

5198 7211

Kärdla Kultuurikeskus

kultuur@hiiumaa.ee

Aivi Telvik

5300 3234

Kärdla Linnaraamatukogu

raamatukogu@hiiumaa.ee

Annely Veevo

463 2062

R. Tobiase nim Kärdla Muusikakool

info@kardlamu.edu.ee

Arvo Haasma

5665 6921

Hiiumaa Sport (Paluküla terviseraja haldusjuht)

aivo.pere@hiiumaa.ee

Aivo Pere

503 0037

Hiiumaa Spordikool

margus.saar@hiiumaa.ee

Margus Saar

503 3501

 

Kõrgessaare osavallavalitsuse hallatavad asutused

 

Hallatav asutus

E-post

Juhataja

Telefon

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus

anne-ly.torstensson@hiiumaa.ee

Anne-Ly Torstensson

5606 0711

Kõrgessaare Raamatukogu

leelo.sarapuu@hiiumaa.ee

Leelo Sarapuu

469 3380

Kõrgessaare osavallas asub Kärdla Noortekeskuse Kõrgessaare tegevuskoht.

Kõrgessaare osavallas asub Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Kõrgessaare tegevuskoht.

 

Pühalepa osavallavalitsuse hallatavad asutused

Hallatav asutus                                             

E-post

Juhataja

Telefon

Pühalepa osavallas asub
Hiiumaa Sotsiaalkeskuse tegevuskoht 
Hellamaa Perekeskus

pyhalepa.perekeskus@hiiumaa.ee

Virve Pajo

469 4630

Hellamaa Raamatukogu

raamatukogu.hellamaa@hiiumaa.ee

Ene Vannas

469 4640

Palade Loodushariduskeskus

paladelhk@hiiumaa.ee

Karin Poola

5342 2087

Pühalepa Raamatukogu

raamatukogu.palade@hiiumaa.ee

Ene Vannas

469 4537

Pühalepa Vaba Aja Keskus

pyhalepavak@hiiumaa.ee

Karola Lotta Kiisel

5911 2535

Suuremõisa haruraamatukogu

raamatukogu.suuremoisa@hiiumaa.ee

Enel Transtok

469 4284

 

 

Hiiumaa vallavalitsuse hallatavad asutused

Hallatav asutus                                             

E-post

Juhataja/direktor

Telefon

Vabaajakeskus Tuuletorn

tuuletorn@hiiumaa.ee

 

Krista Metsand

 

5350 5028

 

Hiiumaa Sport

 

spordikeskus@hiiumaa.ee

 

Martin Lauri

 

5744 6644

 

Hiiumaa Spordikool

 

spordikool@hiiumaa.ee

 

Margus Saar

 

 503 3501

 

Hiiumaa Sotsiaalkeskus

 

info@sotsiaalkeskus.ee

 

Riho Rahuoja

 

5333 5116