Vallavalitsuse struktuuriüksus haridus, kultuur, sotsiaal

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Haridusspetsialist

Karin Kokla

520 7864
463 6070

karin.kokla@hiiumaa.ee

 

Haridusspetsialist Ivi Remmelg 463 6070
524 3952
ivi.remmelg@hiiumaa.ee  
Kultuurispetsialist Eve Ellermäe 5884 0790 eve.ellermae@hiiumaa.ee  

Kultuurispetsialist
(teenistussuhe peatatud)

Anu Tammearu

 

 

 
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson 5860 0972 martina.martinson@hiiumaa.ee  

Noorsootöö spetsialist

ametikoht täitmata

 

 

 
Psühholoog Merrild Lebin 529 1719 merrild.lebin@hiiumaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit 463 6095
5886 6308
kairi.priit@hiiumaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist ametikoht täitmata      
Lastekaitsespetsialist Anni Üksik 5395 9537 anni.uksik@hiiumaa.ee  
Lastekaitsespetsialist Mari-Liis Leivalt  5308 1343 mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee