Vallavalitsuse struktuuriüksus haridus, kultuur, sotsiaal

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Haridusspetsialist

Karin Kokla

520 7864
463 6070

karin.kokla@hiiumaa.ee

Haridusasutuste tegevuse koordineerimine,
nõustamine koolikorralduslikes ja haridusküsimustes;
ühistegevuse ja koostöö korraldamine.
Europe Direct programmi tegevuste koordineerimine.

Haridusspetsialist

Ivi Remmelg

463 6070
524 3952

ivi.remmelg@hiiumaa.ee

Haridusasutuste tegevuse koordineerimine, nõustamine
koolikorralduslikes ja haridusküsimustes; ühistegevuse ja koostöö korraldamine.
Ainesektsioonide töö koordineerimine sh aineolümpiaadide- ja võistluste läbiviimine.

Kultuurispetsialist

Eve Ellermäe

5884 0790

eve.ellermae@hiiumaa.ee

Kultuuri valdkonna arendamine ja koostöö korraldamine. Valdkonna hallatavate asutuste
tegevuse koordineerimine ja nõustamine.
MTÜde projekti- ja tegevustoetuste ning avalike ürituste lubade taotluste menetlemine.

Kultuurispetsialist
(teenistussuhe peatatud)

Anu Tammearu

 

 

 

Spordi- ja tervisedenduse spetsialist

ametikoht täitmata

 

 

 

Noorsootööspetsialist

Birgit Lukk

5397 9099

birgit.lukk@hiiumaa.ee

Noorsootöö valdkonna sh huvitegevuse arendamine, juhtimine ja koostöö korraldamine.
Valdkonna hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine ja nõustamine.

Psühholoog

ametikoht täitmata

 

 

Hiiumaa haridusasutustes psühholoogiteenuse osutamine.

Sotsiaaltööspetsialist

Kairi Priit

463 6095
5886 6308

kairi.priit@hiiumaa.ee

Sotsiaaltöö korraldamine Hiiumaa vallas, eestkostega seotud ülesanded ja toimingud 

Sotsiaaltööspetsialist

ametikoht täitmata

     

Laste heaolu spetsialist

Anni Üksik

5395 9537

anni.uksik@hiiumaa.ee

Lastega perede abi- ja hooldusvajaduse hindamine, abivajavate ja hädaohus laste
abistamine ning toetamine.
Ennetustegevus ja võrgustikutöö laste heaolu parandamiseks ja tagamiseks.

Laste heaolu spetsialist

Mari-Liis Leivalt 

5308 1343

mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee

Lastega perede abi- ja hooldusvajaduse hindamine, abivajavate ja hädaohus laste
abistamine ning toetamine.
Ennetustegevus ja võrgustikutöö laste heaolu parandamiseks ja tagamiseks.