Hiiumaa liigub

Hiiumaa valla liikumissari „Hiiumaa Liigub 2023" toimub perioodil 13. märts 2023 kuni 1. jaanuar 2024. Liikumissari on ellu kutsutud, et hiidlane oleks tervem ja aktiivsem, lisaks annab sari võimaluse osaleda läbi aasta erinevatel rahvaspordiüritustel olenemata sportlikust ettevalmistusest või vanusest.  

Tule ning veeda kasulikku sportlikku aega koos sõprade ja perekonnaga!

Sarja meelespea:

• „Hiiumaa Liigub 2023" on liikumissari, mis pakub võimalust nautida liikumist ja harrastada sportlikku eluviisi. Tähtis pole võit vaid osavõtt!

• Etappidele on oodatud osalejad igas vanuses!

• Liikumissarja etapid toimuvad igas Hiiumaa osavallas.

• Liikuma tule ainult täiesti tervena, järgides kehtivaid nõudeid!

• Etappidest osavõtt toimub iga osaleja enda vastutusel. Osaleja valib liikumiskiiruse vastavalt oma võimetele ja tervislikule seisundile.

• Üldkasutatavatel teedel ja tänavatel liigeldes on kohustuslik järgida liikluseeskirju ning arvestada ka teiste liiklejatega.

• Liikumissarja info avaldatakse liikumissarja veebilehel www.vald.hiiumaa.ee/hiiumaaliigub, Hiiumaa valla ja Hiiumaa Sport Facebooki lehe kaudu ning Hiiumaa Teatajas. Sarja etappide konkreetne info on vastava etapi korraldaja veebilehel.

• Etappide galerii laetakse üles liikumissarja veebilehele.

• Igal etapil registreerivad korraldajad kõik osalejad. Loosiauhindade loosis osalemiseks on osalejal kohustus jagada etapi korraldajaga enda isiku- ja kontaktandmeid.

• Sarja korraldustoimkond jätab endale õiguse muuta üldjuhendit, lähtudes võimalikest muudatustest etappide toimumisajas või toimumiskohas.

• Üldjuhendis käsitlemata küsimused lahendab sarja korraldustoimkond.

 

"Hiiumaa liigub 2022" raames aset leidnud sündmused!