Infotahvlid

 

Projekt „Hiiumaa huviväärsuste, pärand- ja loodusobjektide viidastamine"

Hiiumaa vallavalitsus viib ellu projekti, mille raames koondatakse Hiiumaa huviväärtuste kohta teave ja selle põhjal paigaldatakse erinevatesse kohtadesse üle saare 25 infotahvlit. Projekti üheks eesmärgiks on esile tõsta ka saare pärandit kandvad värvikad külad ja sealt pärit tuntud inimesed, ajalugu ning tegemised. 

Hiiumaa huviväärsuste, pärand- ja loodusobjektide viidastamine on üks olulistest järjepidevatest töödest selleks, et hoida ning arendada saare elu- ja külastuskeskkonda atraktiivsena, millest räägib ka valla arengukava.

Hiiumaal on aastatel 2002/2003 loodud turismiobjektide viidastamise süsteem, millel baseerub suuresti ka tänane olukord.

Infotahvlite paigaldamine ei ole ühekordne tegevus. Infotahvlite eluiga tuginedes eelnevatele kogemustele on vähemalt 10-15 aastat. Projektil on pikaajaline mõju Hiiumaa elu-, ettevõtlus- ja külastuskeskkonnale, Hiiumaa huviväärtused on kättesaadavamad ja külastusteekonnad külalistele atraktiivsed, mis mõjutab positiivselt väikeettevõtluse toimimist.

Projekti toetab Hiidlaste Koostöökogu Leader meetmest „Külaarendus ja kogukonnateenused" 14 553,00 euroga, kogu projekti maksumus on 16 170,00 eurot.

Infotahvlite tekstide koostamisel tehakse koostööd Hiiumaa Muuseumiga. Tahvlid toodab ja paigaldab OÜ Riburada. 

Uudis:

https://vald.hiiumaa.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/4Ahqku2H581b/content/id/30729739?redirect=https%3A%2F%2Fvald.hiiumaa.ee