Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Esita kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks

Kinnituse peavad esitama jäätmevaldajad, kes on Hiiumaa vallavalitsuse korraldusega korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatud kauemaks kui 2021. aasta lõpuni. 

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Vabas vormis kinnitus esitada Hiiumaa vallavalitsuse aadressil Keskväljak 5a, Kärdla või e-postile valitsus@hiiumaa.ee. Kui kinnitust tähtajaks ei esitata, siis liidetakse kinnistu automaatselt korraldatud jäätmeveoga. 

Lisainfot küsida jäätmespetsialistilt: Kadri Aljas, tel 5340 6199, e-post kadri.aljas@hiiumaa.ee