Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Puhas Hiiumaa – ühine eesmärk

Hiiumaa inimesed on biojäätmete eraldi kogumisel väga tublid. Üle 600 inimese on vallavalitsusele teatanud, et nende kinnistul kogutakse biojäätmed liigiti. Keskkonnale kui ka rahakotile kõige jätkusuutlikum on, kui biojäätmeid kompostitakse tekkekohal.  

Vallavalitsus ja Hiiumaa inimesed tegutsevad ühise eesmärgi – puhta ja keskkonnasõbraliku Hiiumaa ning puhtama loodusega maailma nimel. Selle eesmärgi saavutamine eeldab koostööd ja täpset ülevaadet selle kohta, mida inimesed oma biojäätmetega teevad. 

Jäätmemajanduse korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Hiiumaal on üle 4000 kinnistu, mis on kasutusel ja kus tekib jäätmeid. Need on varustatud konteineriga ning jäätmete regulaarseks äraveoks on sõlmitud  jäätmevedajaga leping. Värava tagant saab jäätmevedajale üle anda segaolmejäätmeid, pakendijäätmeid, biojäätmeid ning ettetellimisel suurjäätmeid. 

Jäätmeseadus kohustab 1. jaanuarist 2024 koguma igas majapidamises ja ettevõttes biojäätmeid eraldi. Biojäätmed jagunevad kaheks: biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed.  

Eesti kodudes aasta vältel tekkivatest jäätmetest väga suure osa, ligi kolmandiku, moodustavad köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. 

Vähendamaks saastamist ja edendamaks ringmajandust on Eesti võtnud eesmärgi aastast 2025 ringlusse võtta vähemalt 55% kodumajapidamises tekkivaid olmejäätmeid. Viimased kümme aastat on see protsent olnud 30.  Biojäätmed on täielikult ringlusse võtta kõige lihtsam. Kui kompostime, saab biojäätmest muld, mis on omakorda väärtuslik ressurss, kuid kui biojäätmed on olmeprügi hulka pandud, siis ei ole neid võimalik sealt enam eraldada  ja ressurss läheb raisku. Biojäätmete viskamine olmeprügi hulka läheb kulukas, sest olmeprügi üleandmine on kõige kallim. 

 

Palun anna teada, et sinu kinnistul kogutakse biojäätmeid eraldi! 

Võid pildistada kompostrit, võid saata ka lihtsa kinnituse.  

Kinnitust saab esitada jäätmevaldajate registri iseteeninduskeskkonna kaudu kinnistu omanik või isik, kes on jäätmevaldajate registris jäätmevaldajaks registreeritud:   

Kellel arvuti kasutamise võimalust ei ole, saab kompostimise kinnituse esitada oma piirkonna vallamajas kohapeal või kodus täites ära Hiiumaa valla kodulehel olev blankett (https://vald.hiiumaa.ee/dokumendid-vormid-keskkond) ja edastada see allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee