Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Vallavalitsus uuendab koostöös ETO-ga avalikke pakendipunkte Kõrgessaares ja Emmastes

Koostöös MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga (ETO) on Hiiumaa vallavalitsus alustanud avalike pakendipunktide uuendamist Kõrgessaare ja Emmaste piirkonnas. Muudatuse vajaduse kutsus esile see, et konteinerid on kohati amortiseerunud ja koledad ning mitme punkti osas tekkis vajadus asukohta vahetada ka nende ebaõigest kasutusest. 

Kõikides pakendipunktides saavad olema uued 4,5 kuupmeetrised konteinerid plast-, metallpakendile, joogikartongile ning papp- ja paberpakendile. Klaasikonteinereid välja ei vahetata. Vanades asukohtades vahetatakse konteinerid välja uute vastu ka Luidja ja Kõrgessaare aleviku pakendipunktides.   

Kõrgessaare piirkonnas on ümber tõstetud Kalana pakendipunkt Ristna tuletorni juurde, Kõpu pakendipunkt Kõpu kooli juurde ning Lauka pakendipunkt tõstetakse käesoleval nädalal ümber Lauka kortermajade juurde, Tahmaküla tee äärde. Ümbertõstmise vajadus Kalana punkti osas on tingitud Kalana sadamas toimuvatest ehitustöödest ning läheduses ei leitud uut kohta, kuhu konteineripark oleks sobinud. Kõpu ebasobivast asukohast on juba aastaid juttu olnud. Suured metallkonteinerid suure sõidutee ääres võivad tekitada liiklusohtlikke olukordi ning senine asukoht soosis reostuse teket. Uus asukoht on Kõpu kooli juures, kus konteinerite ala jääb kinnistu serva ega asu otseselt kooli territooriumil. Kooli territoorium on aiaga piiratud ning sinna sisenemine ilma loata ei ole lubatud. Uus asukoht kaamerate vaateväljas peaks distsiplineerima inimesi konteinereid eesmärgipäraselt kasutama.  

Kõrgessaares on olnud väga suured probleemid pakendipunktide eesmärgipärase kasutamisega. Osavalla töötajad näevad palju vaeva, et kõik konteinerid tühjendatud saaksid. Kui konteinerites on valed jäätmed, jätab pakendiorganisatsioon konteineird tühjendamata ja kulud jäävad osavalla kanda. Käesoleval kevadel toodi Kõpu pakendipunkti kahel korral ehitus- ja ohtlikke jäätmeid mille tühjendamine maksis osavallale rohkem kui 600 eurot. Uutes asukohtades varustatakse kõik pakendipunktid kaameratega ning osaliselt on panustatud ka naabrivalvele. Lisaks kaotatakse seni kasutusel olnud pakendimajad mis samuti soodustavad konteinerite ebaõiget kasutust ja valede jäätmete ladustamist pakendimajadesse.  

Emmaste piirkonnas vahetati konteinerid välja Ollima pakendipunktis. Lähiajal tehakse Emmastes lisaks Ollimale juurde üks pakendipunkt, mis hakkab asuma Leisu endise koolimaja parklas. 

Tuletame kõigile meelde, et pakendipunkte tuleb kasutada eesmärgipäraselt. Igal jäätmevaldajal peab olema liitumine korraldatud jäätmeveoga olmeprügi üleandmiseks. Lisaks on kinnistupõhiselt võimalik ära anda pakendijäätmeid, biojäätmeid (kui puudub kompostimise võimalus) ning ettetellimisel suurjäätmeid. Kutsume kõiki üles liituma kinnistupõhise pakendijäätmete ära andmisega.  

Jooksvalt vaadatakse üle ka teiste piirkondade pakendipunktid, näiteks Kärdla piirkonnas on mitmed metallkonteinerid oma aja ära elanud. 

Lähiajal on plaanis kõikidesse ETO pakendipunktidesse panna ka sorteerimisjuhenditega varustatud infotahvlid. 

Tuletame meelde, mis on pakend ja mida sobib panna pakendikonteinerisse: 

♻️ Pakend on toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks.  

♻️Pakendikonteinerisse tohib panna pakendid, mis on tootest tühjad. Jogurtitops tuleks jogurtist puhtaks kraapida, hapukoorepakk tuleb tootest tühjaks pigistada jne. 

♻️Pakendikonteinerisse tohib panna pakendijäätmeid koos läbipaistva kotiga või valada lihtsalt kott konteinerisse tühjaks. Mustad kotid valage konteinerisse tühjaks ja visake tühjaks saanud kott ka pakendikonteinerisse.