Jämesoolevähi sõeluuring

Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse 60–68-aastaseid mehi ja naisi iga kahe aasta tagant. 

  • 2023. aastal on kutsutud jämesoolevähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised ja mehed sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961, 1963.

Jämesoolevähi sõeluuringul kasutatakse peamise meetodina peitveretesti, mille abil saab avastada roojas leiduvat verd. Koloskoopia ehk jämesoole uurimine torukujulise videokaameraga varustatud instrumendiga võetakse appi vaid positiivse peitveretesti korral.

Kuidas osaleda jämesoolevähi sõeluuringul?

Vähi sõeluuringute register saadab sihtrühma kuuluvale inimesele nimelise kutse.

Sõeluuringule on oodatud mehed ja naised, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma ja kelle elukohaks on sõeluuringu kutse-saatekirja loomise hetkel märgitud Eesti riik.

Sõeluuringute kutsed saadetakse elektrooniliselt, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse.

Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kutse saajani jõuda. Seepärast on oluline kontrollida oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis.

Sõeluuringul osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama

Sõeluuringul saab osaleda ka ilma kutseta. Kui kuulud antud aastal sõeluuringu sihtrühma, võid pöörduda otse oma perearsti poole.

Sihtrühma kuuluvad inimesed leiavad kutse-saatekirja patsiendiportaalist digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest.

Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni.

Jämesoolevähi sõeluuringu kutset ei saa mehed ja naised, kellel on elu jooksul diagnoositud jämesoolevähk. Samuti ei kutsuta jämesoolevähi sõeluuringule viimase 10 aasta jooksul sõelkoloskoopilisel uuringul käinud inimesi. Selle info saamiseks tehakse päringud vähiregistrisse ja tervise infosüsteemi.

Jämesoolevähi sõeluuringul osalemiseks tuleb ühendust võtta oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõe vastuvõtule

Perearsti või -õe vastuvõtul saate väljaheiteproovi võtmise komplekti, kus on proovinõu, infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress. Proovi saab võtta kodus ning seejärel tuleb see saata postiga laborisse. Proovi saatmise postikulu on eelnevalt tasutud ja lisakulutusi proovi saatmisega ei kaasne.

Perearstikeskusesse on vastavalt sihtrühma suurusele viidud sõeluuringuks vajalikud väljaheiteproovi võtmise komplektid ja koloskoopiaeelseks soolepuhastuse protseduuriks vajalikud ravimid (lahtistid).

Võimalike küsimuste korral pöörduge oma perearsti või -õe poole, kes nõustab teid ja vastab uuringuga seotud küsimustele.

Jämesoolevähi uuringule saab minna ka sõeluuringu väliselt ja selleks ei pea kuuluma sõeluuringu sihtrühma. Kui teil on tervisemure ja soovte uuringule minna, siis tuleb teil esmalt pöörduda oma perearsti poole, kes vajadusel kontrollib teie tervist või suunab lisauuringule.

Lisainformatsioon ning vastused korduma kippuvatele küsimustele on leitavad SIIT

Allikas: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetus/jamesoolevahi-soeluuring