Käina huvikooli ja kultuurikeskuse rekonstrueerimise II etapp

Valminud on Käina huvikooli ja kultuurikeskuse rekonstrueerimise II etapi tööd, mille käigus soojustati osaliselt hoone fassaade ning vahetati uksi ja aknaid. Hoones tegutsevad Käina huvikool, noortekeskus ja kultuurikeskus.

Projekti käigus kindlustati hoone vundamenti, et vältida kandvate välisseinte vajumispragude laienemist, ehitati osaliselt välja hoone drenaaž ja sadeveesüsteem ning sadevee juhtimiseks oluline hoonet ümbritsevate pinnakatete vertikaal. Sellega sai hoone rekonstrueeritava fassaadiga piirnevas osas ühtlasi ka projektikohase ümbritseva kõnnitee ja välisvalgustuse.  Rekonstrueeriti ventilatsioonikamber ja tõsteti katusekonstruktsioonid vajalikult kõrgusele. Välispiirete osaline soojustamine parandas hoone sisekliimat ja kasutusmugavust. Kaudne kasu tuleneb ka asjaolust, et vähenevad hoone majanduskulud ning vabanevaid vahendeid on vallal võimalik kasutada sisutegevuse arendamiseks. Väga halvas olukorras olnud hoone esteetiline välimus paranes rekonstrueeritud fassaadi ja hoone ümbruse osas täielikult.

Hoone edasiseks rekonstrueerimiseks on vaja veel investeeringuid, milleks on valla eelarvestrateegias vahendid kavandatud.

Käina Vallavalitsust toetas Käina huvikooli ja kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimise II etapi rahastamisel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.

Käina huvi- ja kultuurikeskus