Kärdla osavalla kalmistud:

Kärdla kalmistu

Haldab: Eesti Keskkonnateenused AS

Kontaktid: 

Aivo Kriiska 503 4396, Aivo.Kriiska@keskkonnateenused.ee

Kalmistuvaht: Tiit Luik 516 8005

 

Pühalepa osavalla kalmistud:

Palade kalmistu

Kuri kalmistu 

Pühalepa kalmistu

Haldab: Pühalepa osavald 

Kontaktid:

Pühalepa Osavalla Valitsus, 463 6840, pyhalepa@hiiumaa.ee

Argo Valgma 5911 6641, argo.valgma@hiiumaa.ee

Kristjan Struniski 538 2080, kristjan.strutinski@hiiumaa.ee

 

Emmaste osavalla kalmistud:

Emmaste kalmistu

Haldab: Emmaste osavald

Kontakt:

Sirje Nigul, 5668 0689

Mänspe kalmistu

Haldab: Emmaste osavald

Kontakt:

Arno Õispuu, 5611 1876

Mänspe kalmistu hoolduskava (tiitelleht)

Mänspe kalmistu hoolduskava

Mänspe kalmistu koolduskava (lisad)

 

Käina osavalla kalmistud:

Käina kalmistu

haldab: Käina osavald

kontakt: Eri Erin, 526 5640

Kassari kalmistu

Kuriste kalmistu

haldab: Käina osavald

kontakt:

Tõnu Koppel, 462 2881, tonu.koppel@hiiumaa.ee

Käina osavaldade kalmistutel on sildid kalmistuvahtide kontaktidega.

 

Kõrgessaare osavalla kalmistud:

Malvaste kalmistu

Puski kalmistu

Kõpu (EAÕ) kalmistu

Haldab: Kõrgessaare osavald
Osavalla haldusjuht Vello Kallas, tel 5770 4613
Kalmistuvaht Mati Härma, tel 5669 0465

Reigi kalmistu

Kõpu alumine kalmistu

Haldab: EELK Reigi Jeesuse Kogudus

Kontakt: Merike Klein, 513 5701
Kalmistuvaht Mati Härma, tel 5669 0465

 

Kalmistute kasutamise eeskiri

Kalmistuseadus