Kärdla Kooli uuendamine

07.07.2023

Riigi Tugiteenuste Keskuse korraldatud meetme  „2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine" taotlusvoorust „1.4.1 IK voor 2 Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020 – 14.09.2018-01.12.2018"  toetatakse ESF rahastusest Kärdla Põhikooli kaasajastamist.

Projekti tulemusena valmib Kärdla Põhikooli uus hoone, millega  lisandub 2535,7m² kaasaegset õppepinda Kärdlas.  Projekti eesmärgiks olnud koolivõrgu korrastamine ja Kärdla Põhikooli õppepindade optimeerimine on saavutatud: kõik õpilased mahuvad  ühte õppehoonesse ning vähenenud on  üldharidusasutuste kasutuses olnud pind. Kõik Kärdla Põhikooli õpilased on võimalik tuua õppima ühte koolihoonesse, mis toetab kaasava hariduse põhimõtteid ja mida toetab ühistranspordi logistika. Valminud on uus kaasaegne koolihoone koos õppesisustusega, tagatud on kvaliteetne põhiharidus õpilaste arengut toetavaas nüüdisaegses õpikeskkonnas.

Projekti nimetus on „Koolivõrgu korrastamine ja nüüdisaegse õpikeskkonna loomine Kärdla Põhikoolis", abikõlblikkuse periood   01.01.2019 – 31.05.2023. Toetuse summa on 3 400 000 eurot, mis moodustab 85% esialgsest planeeritud kogumaksumusest.

 

Põhjalikum info leheküljelt https://vald.hiiumaa.ee/kardla-pohikool