Kärdla kool

Kärdlase ehitatakse uus koolihoone, mis on praegusest väiksem ja vastab laste arvu prognoosile: 2200 ruutmeetrit, kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus. Samuti korrastatakse kooli õueala. Uus hoone on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale.   

Tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis ei vasta tänapäevastele vajadustele. Lammutatakse hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel. Alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Hiiumaa gümnaasiumi õppehoone saab uue fassaadi ja evakuatsioonitrepi. Muusikakooli maja ehk vana koolimaja säilib praegusel kujul, kuid jääb teistest hoonetest eraldiseisvaks.

Projekti toetatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.  


 

Kärdla kooli ehitusprojekti koostajad ja vastutajad:

Peaprojekteerija: AS Infragate Eesti, Liina Mürk

Arhitektuur: Arhitekt Must OÜ, Ott Alver (Lisett Laurimäe)

Sisearhitektuur: T43 Sisearhitektid, Kadi Karmann (Mari Põld, Maria Liiva)

Maastikuarhitektuur:  OÜ Kino Maastikuarhitektid, Mirko Traks (K.Bachmann, J.Teppart, U.M.Pärtel, K.Talistu)

Ehituskonstruktsioonid: INSENERIBÜROO PIKE OÜ, Ivar Muuk

Küte, ventilatsioon, jahutus: Infragate Eesti AS, Anti Noor

Veevarustus ja kanalisatsioon:  Infragate Eesti AS, Julia Soboleva

Elektripaigaldis, nõrkvool ja automaatika: AXYS OÜ, Jaanus Vatter

Energiamärgis: Energiaarvutused OÜ, Artur Froš

Tuleohutus: Tuletark OÜ, Janek Floren

Teedeehitus: Viavelo OÜ, Roland Mäe 

kärdla põhikool

kärdla põhikool

kärdla põhikool

 Kärdla kooli põhiprojekt

Arhitektuurivõistluse võistlusülesanne

Esitatud tööd:

1. koht ASUM

2.-3. koht KOOLI PÕIK

2.-3. koht LUST

Esitatud töö MÄGI

Esitatud töö ONRA

 

Vaata ka seotud uudiseid:

« Tagasi

Kärdla põhikool saab uue õppehoone

Eesti valitsus kinnitas täna koolihoonete kaasajastamise kava: Kärdla põhikooli uue õppehoone ehitus saab 3,4 miljonit eurot toetust, millele vald lisab 600 000 eurot.

Projektiga edasi minemiseks esitab vald 1. detsembriks lõpliku toetusetaotluse, misjärel saavad alata ettevalmistustööd ja projekteerimine: tuleva aasta algul korraldatakse hoone idee- ja arhitektuurikonkurss, märtsis algab projekteerimine ja 2020. a veebruaris on kavas välja kuulutada hoone ehitustööde hange. Ehitustööd peaksid lõppema juulis 2021, et koolitöö saaks uues hoones alata sama aasta sügisel.

Projekti elluviimisega luuakse Kärdla põhikooli õppehoone terviklik lahendus ja kaasaegsed õppetingimused 2192 ruutmeetril. Kooli pind väheneb 2218 ruutmeetri võrra – tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi hoone vahel, kuid alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Asemele ehitatakse uus ja väiksem, laste arvu prognoosile vastav, 2200ruutmeetrine kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus koolihoone. Valminud koolihoone sisustatakse ja varustatakse vajalike seadmetega, samuti korrastatakse kooli õueala.

Investeeringuprogrammist said koolide õppekeskkonna parandamiseks toetust taotleda gümnaasiumiastme pidamisest loobunud, riigigümnaasiumiga või põhikoolide võrku korrastanud omavalitsused, viies koolide suuruse vastavusse õpilaste arvu muutusega. 28st esitatud taotlusest sai toetust 12 ettepanekut kogumahus 45,5 miljonit eurot. Projektid viiakse ellu Tallinnas, Tartus, Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Haapsalus, Pärnus, Türil, Rakveres, Hiiumaal ja Saaremaal. Eelmises taotlusvoorus sai toetust 22 kooli kogumahus 55,3 miljonit eurot.

Kärdla põhikooli hoone