Kärdla-Paluküla kergliiklustee  

Riigi Tugiteenuste Keskuse kergliiklusteede toetusskeemi raames toetatakse 2,2 km pikkuse valgustatud kergliiklustee rajamist Kärdla linna piirilt kuni Paluküla Terviseradade parklani. Kergliiklustee kõrvale on planeeritud ka maastikujooksurada. Lisaks korrastatakse ja ehitatakse välja mustkattega parkla. Rajatava kergliiklusteega suurendatakse oluliselt liiklusohutust Paluküla terviseradadele jalgsi või jalgrattaga liikuvate külastajate jaoks. Ehituse valmimistähtaeg on 31. oktoober 2019.  

Valmiv kergliiklustee on jätkuks Kärdla linna läbivale ja kuni Malvaste teeristini jõudvale kergliiklusteele. Projekti lõppedes on võimalik liigelda turvaliselt u 12 kilomeetri pikkusel trassil, mis läbib kolme osavalda.

Kergliiklustee ehitamise plaan sai Pühalepa vallal selgemaks 2013. aastal EASi kergliiklusteede rajamise meetmesse esitatud taotlusega, mis esialgu ei saanud positiivset rahastusotsust. Kuna antud meetmes vabanes raha, siis 2016. aastal saadi tingimuslik rahastusotsus summas 269 729 eurot ja võimalus projektiga edasi minna. 2018. aastal uuendati kergliiklustee ja valgustuse ehitusprojekt, millele tuginedes sai viia läbi riigihanke ja 2018. detsembris saadi lõpliku rahastusotsuse.  

Ehituse maksumus on 422 764 eurot, millest toetus moodustab 269 729 eurot. Ehitajaks on riigihanke tulemusel YIT Infra Eesti AS. Kergliiklustee ehituse osavallapoolne korraldaja on Pühalepa ehitusspetsialist Reet Nisumaa.

Vaata ka Hiiumaa valla uudiseid:

13. august 2019 Kärdla-Paluküla kergliiklusteel käivad asfalteerimistööd
12. märts 2019 Kergliiklusteed Kärdlast Palukülani hakatakse ehitama