Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Arenguspetsialist-
projektijuht

Ametikoht täitmata


 

 

Valla arengukava täitmise jälgimise, muutmise
ja avalikustamise korraldamine, valdkondlike
arengukavade koostamise toetamine.
Maakondlike arendustegevuste ja projektide
eestvedamine, sh kaasava eelarve ideevooru
korraldamine. Külade kontaktisik.
Rahastusvõimaluste leidmine ja taotlemine. 

Arhitekt

Kaire Nõmm

53040898

kaire.nomm@hiiumaa.ee

Ülesaarelise vaatega planeeringute
koordineerimine, sh üldplaneering. Avaliku
ruumi ja avalike ehitiste kavandamise,
ehitamise ja uuendamise korraldamine.
Osavaldade toetamine
ja nõustamine
planeerimise ja ehitamise
küsimustes.  

Keskkonnaspetsialist

Kristiina Randlaht

523 5887

kristiina.randlaht@hiiumaa.ee

Keskkonnaalaste tööde korraldamine ja
arendamine Hiiumaal. Keskkonnalubade
menetlemine, järelevalve. Lemmiklooma- ja
kalmisturegistri pidamine. 

Keskkonnaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
Kadri Randmaa      

Jäätmespetsialist

Kadri Aljas

5340 6199

kadri.aljas@hiiumaa.ee

Jäätmehoolduse korraldamine ja arendamine
Hiiumaal. Jäätmelubade menetlemine,
järelevalve. 

 

Emmaste osavallavalitsus

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist
Ehitusspetsialist

Pilvi Post

462 2445

pilvi.post@hiiumaa.ee

 

 

Kõrgessaare osavallavalitsus

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist

Tauno Hansman

463 6085

tauno.hansman@hiiumaa.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

Ehitusspetsialist

Maiken Lukas

5191 7709

maiken.lukas@hiiumaa.ee

 

 

Käina osavallavalitsus

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist

Merilin Kaevandes

462 2882

merilin.kaevandes@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Veronika Kaevandes

462 2882

veronika.kaevandes@hiiumaa.ee

 

Haldusjuht

Tõnu Koppel

462 2881

tonu.koppel@hiiumaa.ee

 

 

Kärdla osavallavalitsus

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist

Kai Vahtra

463 6085

kai.vahtra@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Maria Reino

5428 0393

maria.reino@hiiumaa.ee

 

Haldusjuht

Kristo Kuuse

5886 1126

kristo.kuuse@hiiumaa.ee

 

Haljastusspetsialist

Mai Sinilaid

463 6091
5340 6503

mai.sinilaid@hiiumaa.ee

 

 

Pühalepa osavallavalitsus

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist

Mai Julge

463 6845
504 2390

mai.julge@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Hector Otero Jimenez

463 6846
5363 3373

hector-otero.jimenez@hiiumaa.ee

 

Haldusjuht

Argo Valgma

5911 6641

argo.valgma@hiiumaa.ee

 

Heakorratöötaja

Kristjan Strutinski

5382 0805

kristjan.strutinski@hiiumaa.ee