Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Arenguspetsialist-projektijuht

Lea Vaher Lundin

463 6090
5646 2929

lea.vaher-lundin@hiiumaa.ee

Valla arengukava täitmise jälgimise, muutmise ja avalikustamise korraldamine,
valdkondlike arengukavade koostamise toetamine.
Maakondlike arendustegevuste ja projektide eestvedamine,
sh kaasava eelarve ideevooru korraldamine.
Külade kontaktisik. Rahastusvõimaluste leidmine ja taotlemine. 

Arhitekt

Kaire Nõmm

509 7446

kaire.nomm@hiiumaa.ee

Ülesaarelise vaatega planeeringute koordineerimine, sh üldplaneering.
Avaliku ruumi ja avalike ehitiste kavandamise, ehitamise ja uuendamise korraldamine.
Osavaldade toetamine ja nõustamine planeerimise ja ehitamisega seotud küsimustes.  

Keskkonnaspetsialist

Karin Lindroos

463 6075
523 5887

karin.lindroos@hiiumaa.ee

Keskkonnaalaste tööde korraldamine ja arendamine Hiiumaal.
Keskkonnalubade menetlemine, järelevalve.
Lemmiklooma- ja kalmisturegistri pidamine. 

Keskkonnaspetsialist (teenistussuhe peatatud) Kadri Randmaa      

Jäätmespetsialist

Kadri Aljas

5340 6199

kadri.aljas@hiiumaa.ee

Jäätmehoolduse korraldamine ja arendamine Hiiumaal.
Jäätmelubade menetlemine, järelevalve. 

 

Emmaste osavallavalitsus

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist
Ehitusspetsialist

Pilvi Post

462 2445

pilvi.post@hiiumaa.ee

 

 

Kõrgessaare osavallavalitsus

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist

Kai Vahtra

463 6085

kai.vahtra@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Maiken Lukas

5191 7709

maiken.lukas@hiiumaa.ee

 

 

Käina osavallavalitsus

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist

Merilin Kaevandes

462 2882

merilin.kaevandes@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Veronika Kaevandes

462 2882

veronika.kaevandes@hiiumaa.ee

 

Haldusjuht

Tõnu Koppel

462 2881

tonu.koppel@hiiumaa.ee

 

 

Kärdla osavallavalitsus

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist

Kai Vahtra

463 6085

kai.vahtra@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Triin Masing

506 4565

triin.masing@hiiumaa.ee

 

Haldusjuht

Kristo Kuuse

5886 1126

kristo.kuuse@hiiumaa.ee

 

Haljastusspetsialist

Mai Sinilaid

463 6091
5340 6503

mai.sinilaid@hiiumaa.ee

 

 

Pühalepa osavallavalitsus

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maaspetsialist

Mai Julge

463 6845
504 2390

mai.julge@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Reet Nisumaa

463 6846

reet.nisumaa@hiiumaa.ee

 

Haldusjuht

Argo Valgma

5911 6641

argo.valgma@hiiumaa.ee

 

Heakorratöötaja

Kristjan Strutinski

5382 0805

kristjan.strutinski@hiiumaa.ee