Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OSAÜHING LEIGER (registrikood 11040072, aadress Pähkli, Sakla küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond) poolt edastatud Käina II meremudakarjääri...

Käina II meremudakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OSAÜHING LEIGER (registrikood 11040072, aadress Pähkli, Sakla küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond) poolt edastatud Käina II meremudakarjääri...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Avalor Invest OÜ (registrikood 11969862, aadress Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond) esitatud Geoloogilise uuringu loa taotluse....

Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Avalor Invest OÜ (registrikood 11969862, aadress Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond) esitatud Geoloogilise uuringu loa taotluse....

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt edastatud Partsi VI ...

AS Tariston esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt edastatud Partsi VI ...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni 90 päeva. Keskkonnaloa taotluse...

Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni 90 päeva. Keskkonnaloa taotluse...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i Dagöplast (äriregistrikood 10434410, aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Spordi tn 4, 92101) esitatud keskkonnaloa nr...

As Dagöplast keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i Dagöplast (äriregistrikood 10434410, aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Spordi tn 4, 92101) esitatud keskkonnaloa nr...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond esitatud keskkonnaloa taotluse....

Röösna reoveepuhasti - Aktsiaselts Kärdla Veevärk keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond esitatud keskkonnaloa taotluse....

Aktsiaselts Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald) taotleb keskkonnaluba reoveesette bioloogiliseks töötluseks – R12o Hiiu maakonnas Hiiumaa...

Aktsiaselts Kärdla Veevärk teotluse menetlusse võtmine

Aktsiaselts Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald) taotleb keskkonnaluba reoveesette bioloogiliseks töötluseks – R12o Hiiu maakonnas Hiiumaa...

Keskkonnaamet saatis KeÜS (edaspidiKeÜS) § 43 lõike 1 kohaselt Hiiumaa Vallavalitsusele tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Osaühingu SERVIK esitatud keskkonnaloa taotluse.

Osaühing SERVIK keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet saatis KeÜS (edaspidiKeÜS) § 43 lõike 1 kohaselt Hiiumaa Vallavalitsusele tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Osaühingu SERVIK esitatud keskkonnaloa taotluse.

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus on 17.03.2020 esitatud Hiiumaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaluba nr L.VV/327504 on antud Keskkonnaameti 04.04.2016...

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus on 17.03.2020 esitatud Hiiumaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaluba nr L.VV/327504 on antud Keskkonnaameti 04.04.2016...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse...

Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse...

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Pärna külas Sadama kinnistul (katastritunnus 17501:003:0086; registriosa nr 444533) Sõru...

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad veeloa menetlemise algatamine

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Pärna külas Sadama kinnistul (katastritunnus 17501:003:0086; registriosa nr 444533) Sõru...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Hiiu Autotrans (registrikood 10366083; aadress Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 92412) 02.11.2018 esitatud ...

Malvaste karjääri kaevandamisloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Hiiu Autotrans (registrikood 10366083; aadress Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 92412) 02.11.2018 esitatud ...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) poolt esitatud Partsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise...

Partsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/324485 muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) poolt esitatud Partsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiu Mets OÜ (registrikood 14558444) (edaspidi ka käitaja) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....

Hiiu Mets OÜ õhusaasteloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiu Mets OÜ (registrikood 14558444) (edaspidi ka käitaja) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Direct Consulting (registrikood 10575472) 21.10.2019 taotluse³ veeloa saamiseks Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesõidukanali...

ASi Direct Consulting veeloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Direct Consulting (registrikood 10575472) 21.10.2019 taotluse³ veeloa saamiseks Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesõidukanali...

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse AS Dagöplast (registrikood  10434410) 18.06.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....

ASi Dagöplast õhusaasteloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse AS Dagöplast (registrikood  10434410) 18.06.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....