Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Artelli tn 15, Kristiine linnaosa, Tallinn 10621 Harju maakond) 06.01.2023 esitatud keskkonnaloa...

Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Artelli tn 15, Kristiine linnaosa, Tallinn 10621 Harju maakond) 06.01.2023 esitatud keskkonnaloa...

Keskkonnaamet võttis menetlusse SA Hiiumaa Sadamad 29. märtsil esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse.

Kalana sadama keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet võttis menetlusse SA Hiiumaa Sadamad 29. märtsil esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse ettevõtte OÜ HIIU AUTOTRANS (registrikood: 10366083, aadress: Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, Eesti) 18.11.2021 esitatud...

OÜ Hiiu Autotrans keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse ettevõtte OÜ HIIU AUTOTRANS (registrikood: 10366083, aadress: Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, Eesti) 18.11.2021 esitatud...

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516, aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond) poolt 30.09.2021 esitatud Partsi 2 kruusakarjääri...

Partsi 2 kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516, aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond) poolt 30.09.2021 esitatud Partsi 2 kruusakarjääri...

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud Kameks OÜ (registrikood 10407263, aadress Kukali, Paluküla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond) poolt 29.09.2021 esitatud Kapasto II kruusakarjääri ...

Kapasto II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teavitamine

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud Kameks OÜ (registrikood 10407263, aadress Kukali, Paluküla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond) poolt 29.09.2021 esitatud Kapasto II kruusakarjääri ...

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt 17.08.2021 esitatud Muda liivakarjääri mäeeraldise...

Muda liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt 17.08.2021 esitatud Muda liivakarjääri mäeeraldise...

Keskkonnaamet teatab, et Pro Laspi OÜ (registrikood 10410644, aadress Kopli tn 16, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond ) poolt 07.09.2021 esitatud Käina meremuda mäeeraldise ...

Käina meremuda mäeeraldise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et Pro Laspi OÜ (registrikood 10410644, aadress Kopli tn 16, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond ) poolt 07.09.2021 esitatud Käina meremuda mäeeraldise ...

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt 02.09.2021 esitatud Partsi VIII ...

Partsi VIII liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt 02.09.2021 esitatud Partsi VIII ...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OSAÜHING LEIGER (registrikood 11040072, aadress Pähkli, Sakla küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond) poolt edastatud Käina II meremudakarjääri...

Käina II meremudakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OSAÜHING LEIGER (registrikood 11040072, aadress Pähkli, Sakla küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond) poolt edastatud Käina II meremudakarjääri...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Avalor Invest OÜ (registrikood 11969862, aadress Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond) esitatud Geoloogilise uuringu loa taotluse....

Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Avalor Invest OÜ (registrikood 11969862, aadress Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond) esitatud Geoloogilise uuringu loa taotluse....

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt edastatud Partsi VI ...

AS Tariston esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt edastatud Partsi VI ...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni 90 päeva. Keskkonnaloa taotluse...

Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni 90 päeva. Keskkonnaloa taotluse...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i Dagöplast (äriregistrikood 10434410, aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Spordi tn 4, 92101) esitatud keskkonnaloa nr...

As Dagöplast keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i Dagöplast (äriregistrikood 10434410, aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Spordi tn 4, 92101) esitatud keskkonnaloa nr...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond esitatud keskkonnaloa taotluse....

Röösna reoveepuhasti - Aktsiaselts Kärdla Veevärk keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond esitatud keskkonnaloa taotluse....

Aktsiaselts Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald) taotleb keskkonnaluba reoveesette bioloogiliseks töötluseks – R12o Hiiu maakonnas Hiiumaa...

Aktsiaselts Kärdla Veevärk teotluse menetlusse võtmine

Aktsiaselts Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald) taotleb keskkonnaluba reoveesette bioloogiliseks töötluseks – R12o Hiiu maakonnas Hiiumaa...

Keskkonnaamet saatis KeÜS (edaspidiKeÜS) § 43 lõike 1 kohaselt Hiiumaa Vallavalitsusele tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Osaühingu SERVIK esitatud keskkonnaloa taotluse.

Osaühing SERVIK keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet saatis KeÜS (edaspidiKeÜS) § 43 lõike 1 kohaselt Hiiumaa Vallavalitsusele tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Osaühingu SERVIK esitatud keskkonnaloa taotluse.

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus on 17.03.2020 esitatud Hiiumaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaluba nr L.VV/327504 on antud Keskkonnaameti 04.04.2016...

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus on 17.03.2020 esitatud Hiiumaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaluba nr L.VV/327504 on antud Keskkonnaameti 04.04.2016...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse...

Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse...

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Pärna külas Sadama kinnistul (katastritunnus 17501:003:0086; registriosa nr 444533) Sõru...

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad veeloa menetlemise algatamine

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Pärna külas Sadama kinnistul (katastritunnus 17501:003:0086; registriosa nr 444533) Sõru...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Hiiu Autotrans (registrikood 10366083; aadress Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 92412) 02.11.2018 esitatud ...

Malvaste karjääri kaevandamisloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Hiiu Autotrans (registrikood 10366083; aadress Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 92412) 02.11.2018 esitatud ...