Emmaste osavald

Emmaste vallamaja asub aadressil Vallamaja, Emmaste, 92001 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi      

Telefon

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Tiit Reha

5883 7709

tiit.reha@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandustegevuse korraldamine, osavalla personaliküsimused.

Osavalla hallatavate asutuste tegevuse tagamine.

Osavalla eelarve koostamise ja täitmise korraldamine koostöös hallatavate asutustega.

Osavalla heakorra, haljastuse, jäätmemajanduse korraldamise tagamine.

Sekretär

Heli Üksik

462 2444

heli.uksik@hiiumaa.ee
emmaste@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni registreerimine, rahvastikuregistri küsimused, tõendite ja õiendite väljastamine.

Osavalla dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine.

Maaspetsialist
Ehitusspetsialist

Pilvi Post

462 2445

pilvi.post@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maaküsimustes, taotluste menetlemine,

maamaksu algandmete kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,

aadressandmete toimingud.

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane nõustamine.

Projekteerimistingimuste koostamine.

Detailplaneeringute menetlemine.

Projektide eestvedamine. 

Sotsiaaltööspetsialist

Liia Rull 

462 2441
5300 0835

liia.rull@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste korraldamine.

 

 

Emmaste osavalla valitsus

Vallamaja, Emmaste, 92001 Hiiumaa

Registrikood: 77000571

Telefon: 462 2444; 5345 3246 

Faks: 462 2440

E-post: emmaste@hiiumaa.ee

 

Emmaste osavalla hallatavad asutused

 

 

 

Emmaste vallamaja