Kärdla osavalla valitsus

Kärdla vallamaja asub aadressil Keskväljak 5a, 92413 Kärdla, Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Aivar Viidik

5302 0835

aivar.viidik@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine
koostöös hallatavate asutustega.

Sekretär

Merilin Must

463 6082
506 4565

merilin.must@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine. Osavalla dokumendi-
ringluse korraldamine, dokumendiregistri
pidamine.

Maaspetsialist

 

 

 

Elanike nõustamine maaküsimustes,
taotluste menetlemine, maamaksu
algandmete kontrollimine, kinnistusraamatu
toimingud, aadressandmete toimingud.

Ehitusspetsialist

Maria Reino

5428 0393

maria.reino@hiiumaa.ee

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. Detailplaneeringute menetlemine.
Projektide eestvedamine.

Sotsiaaltööspetsialist

Pille Alevi

505 5746

pille.alevi@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine,
sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste
korraldamine. Sotsiaaltransporditeenuse
korraldamine mandrile sõitudeks.

Hooldustöötaja-autojuht

Enno Tuulik

5344 6611

 

Sotsiaaltranspordi osutamine.

Haldusjuht

Marko Ranna

5886 1126

marko.ranna@hiiumaa.ee

Osavalla kinnisvara ja sõidukite korrashoiu
ja hoolduse korraldamine. Osavalla tänavate
ja teede hooldus- ja ehitustööde korraldamine
ning liikluskorraldus. Tänavavalgustuse
ehituse, hoolduse ja arenduse korraldamine.

Haljastusspetsialist

Mai Sinilaid

463 6091
5340 6503

mai.sinilaid@hiiumaa.ee

Osavalla haljasalade planeerimine ja
arendamine, hooldus- ja rajamistööde
korraldamine, üksikpuude raietaotluste
menetlemine.

Heakorraspetsialist

Johannes Türnpu

5757 0237

johannes.turnpu@hiiumaa.ee

Osavalla haljasalade niitmine ja korrashoid,
võsa eemaldamine. Transport- ja ehitustööd,
talihoole.

Heakorraspetsialist

Karel Kuimets

5629 5959

karel.kuimets@hiiumaa.ee

Osavalla haljasalade niitmine ja korrashoid,
võsa eemaldamine. Transport- ja ehitustööd,
talihoole.

 

Kärdla osavalla valitsus

Keskväljak 5a, 92413 Kärdla, Hiiumaa
Registrikood: 77000513
Telefon: 
463 6082 ja 
506 4565 
Faks: 4636080
E-post: kardla@hiiumaa.ee

Kärdla osavalla hallatavad asutused