COVID-19 Hiiumaal 8. märtsi seisuga

COVID-19 olukord Eestis on erakordselt kriitiline. Viiruse leviku peatamiseks ning inimestevaheliste kokkupuudete vähendamiseks hakkavad üle Eesti alates 11. märtsist kehtima uued rangemad piirangud. 

Hiiumaal oli 8. märtsi seisuga Terviseameti kinnitusel jälgimisel 45 COVIDpositiivset, kellest 36 sai positiivse testivastuse möödunud nädalal. Täna lisandus veel kolm. 

Nädala jooksul koroonaviirusesse haigestunute arv on kõigi aegade rekord, nagu ka positiivsete koguarv. 

Praegustest nakatunutest on 21 saanud viiruse perekontaktist ja 12 tutvusringkonnast. Kolmel juhul on jäänud nakkusallikas teadmata. Neli on haigestunud sporditegevusest mandril, kaks töökontaktist ja kahel juhul on viirus välismaalt sisse toodud. Üks on saanud nakkuse muust avalikult kasutatavalt alalt. Valdavalt on haigestunutel varem või hiljem ilmnenud sümptomid.  

Lähikontaktseid on Terviseameti jälgimisel ligikaudu 200. 

Kuna palju nakatunuid on koolinoorte hulgas, siis on positiivsete keskmine vanus on märgatavalt langenud, jäädes alla 30 aasta. 

Noorte kokkusaamistest hoogustunud viiruse levik on jõudnud vanema generatsioonini, nakatunute hulgas on ka ühe noore vanavanem. 

Testimine 

Hiiumaa haigla drive-in võtab COVIDteste jätkuvalt kõigil tööpäevadel, näiteks reedel võeti ligi 70 testi. Saatekirja saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil nõustajalt (tel 1220 kell 8–22). Võimalik on ka tasuline testimine – täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795. Kõige kiiremini leiate testi vastuse digiloost, vastuse teadasaamisel aitab ka perearst või -õde. Digiloost saab teha ka väljavõtte nii vaktsineerimise kui ka COVIDviiruse läbipõdemise kohta. 

Pärast COVIDtesti andmist palun jääge koju, kuniks olete saanud teada negatiivse testitulemuse või paranenud. Seda ka siis, kui lähete 10. päeva testi tegema ja olete haigustunnusteta. Koolilaste osas tuleb eristada distantsõpet ja isolatsiooni – neist viimane tähendab kodus viibimist ja kontaktide vältimist. Isolatsioonireeglite täitmist kontrollib politsei. 

Meditsiiniabi 

Hiiumaa haiglas oli 8. märtsil ravil üks COVIDpatsient.  

Haigla töökorraldus on sama, mis aasta alguses: täpsemat saab üle küsida polikliiniku registratuurist tel 462 2795. Taastusravi töö ümberkorraldusest saab teavet telefonil 462 2794.  

Haiglas on kohustus kanda kaitsemaski. Patsiente külastada ei tohi. 

Perearstid jätkavad tavapärase töökorraldusega – täpsem info perearstikabinettide kodulehelt. Vaktsineerimiste tõttu palume mõistvat suhtumist tavapäraste vastuvõttude ümberkorraldamisse. 

Hiiumaa hambaarstid töötavad tavapärase ajagraafiku alusel. Ootealal on patsientidel kohustus kanda kaitsemaski. 

Haridusasutused 

12. märtsini (k.a) on suletud Emmaste lasteaed Naksitrallid ja Käina lasteaia Tirtspõnni üks rühm, kuna kummaski asutuses on COVIDviirusesse haigestunud üks töötaja. Teised lasteaiad jätkavad tavapärase töökorraldusega.   

Isolatsioonis on Hiiumaa gümnaasiumi 11. klassi õpilased ja mõned õpetajad. 

Õppeasutused, sh algklassid lähevad 11. märtsist üle distantsõppele, välja arvatud erivajadusega lapsed ja nendega tegelevad õppeasutused ning põhjendatud erandid, kui on tagatud laste viibimine koolis piiratud ja turvalises mahus. Koolis võib viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste. 
Vanematel on tungiv soovitus mitte lapsi lasteaeda viia ilma vältimatu vajaduseta. 

Kõigil distantsõppel olevate 5.–9. klassi õpilastel on kavandatud koolilõuna asendusena märtsikuu lõpuni iganädalased toidupakid. Toidupaki saamise soovist tuleb  kooli märku anda – täpsem info eKoolist või Stuudiumist. Täpsem info algklasside osas peagi!  

Vaktsineerimine 

Jätkub COVIDviiruse vastu vaktsineerimine. Möödunud nädalal sai esimese doosi Moderna vaktsiini ligi paarsada 80+ riskigruppi kuuluvat eakat. Alanud nädalal jätkatakse 70+ riskigrupi vaktsineerimisega – Hiiumaa perearstid said reedel veel 420 doosi Moderna kaitsesüste. Aja kokkuleppimiseks võetakse vaktsineerimise sihtgruppi kuuluvate isikutega perearstikabinetist ühendust. Vaktsineerimine on vabatahtlik. Moderna vaktsiini info: https://ravimiamet.ee/sites/default/files/moderna_infolehtvaktsineeritavale.pdf 

Kõik Sõru–Triigi parvlaevaliini töötajad, kes soovisid, on samuti esimese kaitsesüsti saanud. Heltermaa-Rohuküla liini teenindajate vaktsineerimine jätkub, esimese süsti on saanud ligi pooled soovijad. 

Hiiumaa elanikest on kaks doosi vaktsiini saanud ja seega lõplikult vaktsineeritud 253 (nädal varem 238), teise doosi manustamise tähtaja ootel on 803 inimest (nädal varem 450). Seega on lõplikult vaktsineeritud 2,7% ja ühe doosiga 8,6% elanikest (sisaldab ka lõplikult vaktsineeritute esimest doosi). Ühe kaitsesüsti saanute suhtarv on Eesti kõrgeim, järgmisel koha on Jõgevamaa 8,3%. Allikas:  www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart 

Reoveeproovi näitaja mõõdukas 

Märtsikuu esimesel nädalal Kärdla reoveepuhastist võetud proovides on viiruseosakeste kontsentratsioon langenud,  näidates tugeva asemel mõõdukat signaali. Alanud nädalal võetakse analüüs lisaks Kärdlale ka Käinast, tulemus selgub nädala teisel poolel. Reovee seire selgitus ja kaart:  www.ut.ee/et/teadus/koroonaviiruse-seire-reovees

Ühistransport 

Ühistranspordis on jätkuvalt kohustus kanda maski, oluline on hoida kaasreisijatega võimalusel kahemeetrist vahemaad. Parvlaevadel võivad reisijad soovi korral võib jääda ülesõidu ajaks autosse. Heltermaa–Rohuküla liinil on võimalik tellida toit kontaktivabalt ette, vaata lähemalt www.praamid.ee/wp/take-off-pardaresto/