Hiiumaa valla kriisikomisjoni koosseis

Hiiumaa valla kriisikomisjon on alatine komisjon kriiside reguleerimiseks Hiiumaal. 

Hiiumaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Komisjoni koosseis:

Komisjoni esimees 

Hiiumaa vallavanem Toomas Rõhu, tel 506 1930

Liikmed:

Komisjoni aseesimees Piret Sedrik, tel 505 5593

Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja, asendusliige Joosep Niit

Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid

Käina osavallavanem Omar Jõpiselg, asendusliige Tõnu Koppel

Kärdla osavallavanem Lauri Preimann, asendusliige Toomas Vannas

Pühalepa osavallavanem Liili Eller, asendusliige Argo Valgma

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp, asendusliige Gea Salumaa

Hiiumaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma, asendusliige Martin Kõmmus

Lääne teehoiu osakonna korrashoiu projektijuht/liikluskorraldaja Marika Koppel

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm, asendusliige Tõnis Laanemäe

Kaitseliidu Lääne maleva pealik Meelis Pernits, asendusliige Sven Luik

AS Kärdla Veevärk juhataja Toomas Kattel

AS Saarte Liinid esindaja Riho Sõrmus

 

Hiiumaa valla uudised, mis on seotud koroonaviirusest põhjustatud eriolukorraga 2020