Vallavalitsuse struktuuriüksus haridus, kultuur, sotsiaal

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Haridusspetsialist

Karin Kokla

520 7864
463 6070

karin.kokla@hiiumaa.ee

Haridusasutuste tegevuse koordineerimine,
nõustamine koolikorralduslikes ja haridusküsimustes;
ühistegevuse ja koostöö korraldamine.
Europe Direct programmi tegevuste koordineerimine.

Haridusspetsialist

Ivi Remmelg

463 6070
524 3952

ivi.remmelg@hiiumaa.ee

Haridusasutuste tegevuse koordineerimine, nõustamine
koolikorralduslikes ja haridusküsimustes; ühistegevuse ja koostöö korraldamine.
Ainesektsioonide töö koordineerimine sh aineolümpiaadide- ja võistluste läbiviimine.

Kultuurispetsialist

Eve Ellermäe

5884 0790

eve.ellermae@hiiumaa.ee

Kultuuri valdkonna arendamine ja koostöö korraldamine. Valdkonna hallatavate asutuste
tegevuse koordineerimine ja nõustamine.
MTÜde projekti- ja tegevustoetuste ning avalike ürituste lubade taotluste menetlemine.

Kultuurispetsialist
(teenistussuhe peatatud)

Anu Tammearu

 

 

 

Spordi- ja tervisedenduse spetsialist

ametikoht täitmata

 

 

 

Noorsootööspetsialist

Birgit Lukk

5397 9099

birgit.lukk@hiiumaa.ee

Noorsootöö valdkonna sh huvitegevuse arendamine, juhtimine ja koostöö korraldamine.
Valdkonna hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine ja nõustamine.

Psühholoog

ametikoht täitmata

 

 

Hiiumaa haridusasutustes psühholoogiteenuse osutamine.

Sotsiaaltööspetsialist

Kairi Priit

463 6095
5886 6308

kairi.priit@hiiumaa.ee

Sotsiaaltöö korraldamine Hiiumaa vallas, eestkostega seotud ülesanded ja toimingud 

Sotsiaaltööspetsialist

ametikoht täitmata

     

Laste heaolu spetsialist

Anni Üksik

5395 9537

anni.uksik@hiiumaa.ee

Lastega perede abi- ja hooldusvajaduse hindamine, abivajavate ja hädaohus laste
abistamine ning toetamine.
Ennetustegevus ja võrgustikutöö laste heaolu parandamiseks ja tagamiseks.

Laste heaolu spetsialist

Mari-Liis Leivalt 

5308 1343

mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee

Lastega perede abi- ja hooldusvajaduse hindamine, abivajavate ja hädaohus laste
abistamine ning toetamine.
Ennetustegevus ja võrgustikutöö laste heaolu parandamiseks ja tagamiseks.

 

Kultuur, sport ja vaba aeg

Emmaste osavallas

Vaba aja tegevusi Emmaste osavallas koordineerib Emmaste osavalla valitsuse hallatav asutus Emmaste Vaba Aja Keskus.

Tegevused on jagatud kolme valdkonda:

Kultuurikorraldus

Noorsootöö

Sport

Anne-Mall Reinu

Telefon: 5887 3731

E-post: emmastevak@hiiumaa.ee

Kristi Kivisaar

Telefon: 469 5442; 555 2540

E-post: emmastenoortekas@hiiumaa.ee

Tõnis Saarnak

Telefon: 5800 8149

E-post: emmastesport@hiiumaa.ee

 

 

Käina osavallas

Kultuuri,noorsootöö ja vaba aja  tegevusi Käina osavallas koordineerib Käina osavalla valitsuse hallatav asutus Käina Huvi- ja Kultuurikeskus ning sporti Käina Spordikeskus.

Kultuurikorraldus

Noorsootöö

Sport

Ly Meldorf

Telefon: 4636132

E-post: kultuur@tiksimkaina.hiiumaa.ee

Anna Lipp

Telefon:51980820

E-post: anna.lipp@tiksimkaina.hiiumaa.ee

 

Telefon: 5166620

 

 

Kärdla osavallas

Kultuuri ja vaba aja tegevusi Kärdla osavallas koordineerib Kärdla osavalla valitsuse hallatav asutus Kärdla Kultuurikeskus, noorsootööd Kärdla Noortekeskus ja sporti Hiiumaa Spordikool.

Kultuurikorraldus

Noorsootöö

Sport

 

Telefon: 53 003 234

E-post: kultuur@hiiumaa.ee

Ragne Lubjak

Telefon: 4622542, 51987211

E-post: ragne.lubjak@hiiumaa.ee

Margus Saar

Telefon: 503 3501

E-post: spordikool@hiiumaa.ee

 

Kõrgessaare osavallas

Vaba aja tegevusi Kõrgessaare osavallas koordineerib Kõrgessaare osavalla valitsuse hallatav asutus Kõrgessaare Vaba Aja Keskus, noorsootööd koordineerib Kärdla osavalla valitsuse hallatav asutus Kärdla noortekeskus.

Kultuurikorraldus

Noorsootöö

Sport

Anne-Ly Tortensson

Telefon: 469 3134; 5606 0711

E-post: anne-ly.torstensson@hiiumaa.ee

Ragne Lubjak

Telefon: 462 2542, 5198 7211

E-post: ragne.lubjak@hiiumaa.ee

Anne-Ly Torstensson

Telefon: 469 3134; 5606 0711

E-post: anne-ly.torstensson@hiiumaa.ee

 

Pühalepa osavallas

Vaba aja tegevusi Pühalepa osavallas koordineerib Pühalepa osavalla valitsuse hallatav asutus Pühalepa Vaba Aja Keskus

Karola Lotta Kiisel

Telefon: 5911 2535

E-post: pyhalepavak@hiiumaa.ee