Vallavalitsuse struktuuriüksus haridus, kultuur, sotsiaal

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Haridusspetsialist

Karin Kokla

520 7864
463 6070

karin.kokla@hiiumaa.ee

 

Haridusspetsialist Ivi Remmelg 463 6070
524 3952
ivi.remmelg@hiiumaa.ee  
Kultuurispetsialist Eve Ellermäe 5884 0790 eve.ellermae@hiiumaa.ee  

Kultuurispetsialist
(teenistussuhe peatatud)

Anu Tammearu

 

 

 
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson 5860 0972 martina.martinson@hiiumaa.ee  

Noorsootöö spetsialist

ametikoht täitmata

 

 

 
Psühholoog Merrild Lebin 529 1719 merrild.lebin@hiiumaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit 463 6095
5886 6308
kairi.priit@hiiumaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist ametikoht täitmata      
Lastekaitsespetsialist Anni Üksik 5395 9537 anni.uksik@hiiumaa.ee  
Lastekaitsespetsialist Mari-Liis Leivalt  5308 1343 mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee  

 

Kultuur, sport ja vaba aeg

Emmaste osavallas

Vaba aja tegevusi Emmaste osavallas koordineerib Emmaste osavalla valitsuse hallatav asutus Emmaste Vaba Aja Keskus.

Tegevused on jagatud kolme valdkonda:

Kultuurikorraldus

Noorsootöö

Sport

Anne-Mall Reinu

Telefon: 5887 3731

E-post: emmastevak@hiiumaa.ee

Kristi Kivisaar

Telefon: 469 5442; 555 2540

E-post: emmastenoortekas@hiiumaa.ee

Tõnis Saarnak

Telefon: 5800 8149

E-post: emmastesport@hiiumaa.ee

 

 

Käina osavallas

Kultuuri,noorsootöö ja vaba aja  tegevusi Käina osavallas koordineerib Käina osavalla valitsuse hallatav asutus Käina Huvi- ja Kultuurikeskus ning sporti Käina Spordikeskus.

Kultuurikorraldus

Noorsootöö

Sport

Ly Meldorf

Telefon: 4636132

E-post: kultuur@tiksimkaina.hiiumaa.ee

Anna Lipp

Telefon:51980820

E-post: anna.lipp@tiksimkaina.hiiumaa.ee

 

Telefon: 5166620

 

 

Kärdla osavallas

Kultuuri ja vaba aja tegevusi Kärdla osavallas koordineerib Kärdla osavalla valitsuse hallatav asutus Kärdla Kultuurikeskus, noorsootööd Kärdla Noortekeskus ja sporti Hiiumaa Spordikool.

Kultuurikorraldus

Noorsootöö

Sport

 

Telefon: 53 003 234

E-post: kultuur@hiiumaa.ee

Ragne Lubjak

Telefon: 4622542, 51987211

E-post: ragne.lubjak@hiiumaa.ee

Elo Saue

Telefon: 510 7705

E-post: spordikool@hiiumaa.ee

 

Kõrgessaare osavallas

Vaba aja tegevusi Kõrgessaare osavallas koordineerib Kõrgessaare osavalla valitsuse hallatav asutus Kõrgessaare Vaba Aja Keskus, noorsootööd koordineerib Kärdla osavalla valitsuse hallatav asutus Kärdla noortekeskus.

Kultuurikorraldus

Noorsootöö

Sport

Artur Valk

Telefon: 46 93134; 505 5732

E-post: artur.valk@hiiumaa.ee

Ragne Lubjak

Telefon: 4622542, 51987211

E-post: ragne.lubjak@hiiumaa.ee

Artur Valk

Telefon: 46 93134; 505 5732

E-post: artur.valk@hiiumaa.ee

 

Pühalepa osavallas

Vaba aja tegevusi Pühalepa osavallas koordineerib Pühalepa osavalla valitsuse hallatav asutus Pühalepa Vaba Aja Keskus

Karola Lotta Kiisel

Telefon: 5911 2535

E-post: pyhalepavak@hiiumaa.ee