Lumetõrje

Lumetõrjet Hiiumaa kohalikel teedel korraldavad osavallad. 

 

Käina osavald

Lumetõrje eest Käina osavallas vastutab Tõnu Koppel 462 2881.

Käina alevikus ja Käina lähiümbruses korraldab lumetõrjet Kemehh OÜ, kontakt: Tõnis Teemets, 502 3108.

Kassaris ja Männamaal korraldab lumetõrjet Rovax Grupp OÜ, kontakt: Aivar Kääramees, 529 9414.

Käina osavalla lumetõrje piirkondade kaardid

 

Kärdla 

Kärdlas korraldab lumetõrjet AS Tariston, kontakt Aivar Tammeveski, aivar.tammeveski@tariston.ee, 514 8653.

 

Kõrgessaare osavald 

Piirkond 1

Kanapeeksi, Kauste, Kidaste, Kodeste, Koidma, Lehtma, Malvaste, Mangu, Meelste, Mudaste, Ogandi, Risti, Sigala, Tahkuna piirkonnas korraldab lumetõrjet HK Kodeste, Karli Kattel 5055708 

Piirkonnad 2, 3 ja 4

Heigi, Kurisu, Metsaküla, Otste, Pihla, Reigi, Rootsi, Kõrgessaare alevikus, Jõeranna, Heiste, Hüti, Isabella, Kiivera, Lauka, Leigri, Lilbi, Napi, Sülluste piirkonnas korraldab lumetõrjet Metsamehe Talu OÜ, Maanus Valk 53 414 170 

Piirkonnad 5 ja 6

Heistesoo, Kiduspe, Kõpu, Laasi, Suureranna, Tiharu, Viita, Vilima, Ülendi, Hirmuste, Kalana, Kaleste, Mägipe, Ojaküla, Suurepsi, Hirmuste, Kalana, Kaleste, Mägipe, Ojaküla, Suurepsi küla piirkonnas korraldab lumetõrjet Maaranna OÜ, Enn Randmaa 50 275 37

Piikond 7

Luidja, Palli, Paope, Poama külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Metsamehe Talu OÜ, kontaktisik Maanus Valk 53414170

Piikond 8

Jõesuu, Kopa, Mardihansu, Puski, Reigi-Nõmme, Tammistu, Viitasoo, Villamaa külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Metsamehe Talu OÜ, kontaktisik Tanel Aron 50 285 60

Kõrgessaare osavalla teede ja piirkondade tabel

Kõrgessaare lumetõrje piirkondade kaart

 

Emmaste osavald

Emmaste vallas korraldab lumetõrjet EMKO, kontaktisik Joosep Niit 503 7656

Jausa, Muda, Ulja, Valgu, Harju, Prassi, Tilga, Kõmmusselja – Turu Talu OÜ – Heiki Maivel – 5662 8786

Emmaste, Tärkma, Riidaküla, Metsalauka, Rannaküla, Lepiku, Viiri, Pärna, Reheselja, Sepaste, Sõru, Hindu, Tohvri – Munitsipaalasutus EMKO

Kabuna, Külama, Vanamõisa, Sinima, Emmaste-Selja, Emmaste-Kurisu, Ole, Prähnu, Lassi, Leisu, Külaküla, Kuusiku, Nurste, Kitsa, Haldreka – Kraaviperve Talu OÜ – Even Suislepp – 5194 4222

Kaderna, Laartsa, Härma, Haldi, Mänspe, Õngu – Munitsipaalasutus EMKO

Emmaste lumetõrje piirkondade kaart

 

Pühalepa osavald

Piirkond I, II, III

Kärdlas asuvad Pühalepa osavalla tänavad

Tareste, Prählamäe, Linnumäe, Hausma külad

Hiiessaare, Kukka, Lõbembe, Paluküla, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla, Palade,
Kõlunõmme, Partsi, Tammela, Undama, Vilivalla, Nõmba külad

Märt Varblane tel 505 1670

 

Piirkond IV

Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu, Puliste,
Hagaste külad

Toomas Remmelkoor tel 5647 4163

 

Piirkond V

Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilleste,
Vahtrepa, Kerema, Pühalepa, Salinõmme, Kalgi, Viilupi külad

Johannes Remmelkoor tel 5622 1463

 

Pühalepa lumetõrje piirkondade kaart

Pühalepa lumetõrje teede nimekiri 

Pühalepa osavalla teede talihoolde juhend