Lumetõrje

Lumetõrjet Hiiumaa kohalikel teedel korraldavad osavallad. 

 

Käina osavald

Lumetõrje eest Käina osavallas vastutab Tõnu Koppel 462 2881.

Käina alevikus ja Käina lähiümbruses korraldab lumetõrjet Kemehh OÜ, kontakt: Tõnis Teemets, 502 3108.

Kassaris ja Männamaal korraldab lumetõrjet Rovax Grupp OÜ, kontakt: Aivar Kääramees, 529 9414.

Käina osavalla lumetõrje piirkondade kaardid

 

Kärdla 

Kärdlas korraldab lumetõrjet Keskkonnateenused AS, kontakt Aivo Kriiska 503 4396.

 

Kõrgessaare osavald

Kanapeeksi, Kauste, Kidaste, Kodeste, Koidma, Lehtma, Malvaste, Mangu, Meelste, Mudaste, Ogandi, Risti, Sigala, Tahkuna, Heigi, Kurisu, Metsaküla, Otste, Pihla, Reigi, Rootsi küla piirkonnas korraldab lumetõrjet OÜ Randmäe, kontaktisik Henry Laanemäe 5691 3883.

Kõrgessaare alevikus, Jõeranna, Heiste, Hüti, Isabella, Kiivera, Lauka, Leigri, Lilbi, Napi, Sülluste piirkonnas korraldab lumetõrjet OÜ Metsamehe Talu, kontaktisik Maanus Valk 5341 4170.

Heistesoo, Kiduspe, Kõpu, Laasi, Suureranna, Tiharu, Viita, Vilima, Ülendi, Hirmuste, Kalana, Kaleste, Mägipe, Ojaküla, Suurepsi, Hirmuste, Kalana, Kaleste, Mägipe, Ojaküla, Suurepsi küla piirkonnas korraldab lumetõrjet OÜ Maaranna, kontaktisik Enn Randma 502 7537.

Luidja, Palli, Paope, Poama külade piirkonnas korraldab lumetõrjet HK kodeste, kontaktisik Karli Kattel 505 5708.

Jõesuu, Kopa, Mardihansu, Puski, Reigi-Nõmme, Tammistu, Viitasoo, Villamaa külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Metsamehe Talu OÜ, kontaktisik Tanel Aron 502 8560.

Kõrgessaare osavalla teede ja piirkondade tabel

Kõrgessaare lumetõrje piirkondade kaart

 

Emmaste osavald

Emmaste vallas korraldab lumetõrjet EMKO, kontaktisik Joosep Niit 503 7656.

Emmaste lumetõrje piirkondade kaart

 

Pühalepa osavald

Tareste külas Loigu põik alates Loigu tänavast, Vesiroosi tänav, Kärdla-Nõmme küla Veevärgi tee, Veevärgi põik, Pilpaküla Kabeli tänav Kärdla piirini, Metsa tänav Kärdla piirist Kabeli tänavani, Tareste, Prählamäe, Linnumäe, Hausma külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Märt Varblane, tel 505 1670.

Hiiessaare, Kukla, Lõbembe, Paluküla, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla, Palade, Kõlunõmme, Partsi, Tammela, Undama, Vilivalla, Nõmba külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Indrek Varblane, tel 522 6588.

Pühalepa-Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu, Puliste, Hagaste külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Toomas Remmelkoor, tel 5647 4163.

Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilleste, Vahtrepa, Kerema, Pühalepa, Salinõmme, Kalgi, Viilupi külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Johannes Remmelkoor, tel 5622 1463

Pühalepa lumetõrje piirkondade kaart

Pühalepa lumetõrje teede nimekiri 

Pühalepa osavalla teede talihoolde juhend