Lumetõrje

Lumetõrjet Hiiumaa kohalikel teedel korraldavad osavallad. 

 

Käina osavald

Lumetõrje eest Käina osavallas vastutab Tõnu Koppel 462 2881.

Käina alevikus ja Käina lähiümbruses korraldab lumetõrjet Kemehh OÜ, kontakt: Tõnis Teemets, 502 3108.

Kassaris ja Männamaal korraldab lumetõrjet Rovax Grupp OÜ, kontakt: Aivar Kääramees, 529 9414.

Käina osavalla lumetõrje piirkondade kaardid

 

Kärdla 

Kärdlas korraldab lumetõrjet AS Tariston, kontakt Aivar Tammeveski, aivar.tammeveski@tariston.ee, 514 8653.

 

Kõrgessaare osavald 

Piirkond I (Tahkuna – Koidma – Reigi – Pihla) hooldaja HK Kodeste OÜ, kontakt Karli Kattel tel 5055708 

Piirkond II (Viskoosa – Lauka – Heiste) hooldaja Metsamehe talu OÜ, kontakt Maanus Valk tel 53414170 

Piirkond III (Paope – Luidja – Villamaa – Hüti) hooldaja HK Kodeste OÜ, kontakt Karli Kattel tel 5055708 

Piirkond IV (Suureranna – Kiduspe – Kõpu – Kalana) hooldaja Maaranna OÜ, kontakt Enn Randmaa tel 5027537 

Kõrgessaare lumelükkajad ja kontaktid külade kaupa.

 

Emmaste osavald

Emmaste vallas korraldab lumetõrjet MA Emko, Tiit Reha 58837709 

Jausa, Muda, Ulja, Valgu, Harju, Prassi, Tilga, Kõmmusselja - OÜ Kemehh, Kuldre Kiivramees telefon 507 4895 

Emmaste, Tärkma, Riidaküla, Metsalauka, Rannaküla, Lepiku, Viiri, Pärna, Reheselja, Sepaste, Sõru, Hindu, Tohvri - Munitsipaalasutus Emko, Elmet Post telefon 5650 5982 

Kabuna, Külama, Vanamõisa, Sinima, Emmaste-Selja, Emmaste-Kurisu, Ole, Prähnu, Lassi, Leisu, Külaküla, Kuusiku, Nurste, Kitsa, Metsapere, Haldreka - FIE Martin Jõpiselg, telefon 5668 0464 

Kaderna, Laartsa, Härma, Haldi, Mänspe, Õngu - Munitsipaalasutus Emko, Alar Veski, telefon 5695 1573 

 

Pühalepa osavald

Piirkond I, II, III

Kärdlas asuvad Pühalepa osavalla tänavad

Tareste, Prählamäe, Linnumäe, Hausma külad

Hiiessaare, Kukka, Lõbembe, Paluküla, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla, Palade,
Kõlunõmme, Partsi, Tammela, Undama, Vilivalla, Nõmba külad

Märt Varblane tel 505 1670

 

Piirkond IV

Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu, Puliste,
Hagaste külad

Toomas Remmelkoor tel 5647 4163

 

Piirkond V

Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilleste,
Vahtrepa, Kerema, Pühalepa, Salinõmme, Kalgi, Viilupi külad

Johannes Remmelkoor tel 5622 1463

 

Pühalepa lumetõrje piirkondade kaart

Pühalepa lumetõrje teede nimekiri 

Pühalepa osavalla teede talihoolde juhend

 

 

Lumelükkamise teenuse pakkujad eraisikutele 

  • Lume lükkamine lume freesiga Hiiumaal: Ken Poola–58351400  

Kärdla: 
Linna talihoolde partner: Tariston/Aivar Tammeveski–5148653 
Väike rataslaadur: Kaspar Kibuspuu – 56618812 / Georg-Matis Heinsoo – 58372872  
Väike rataslaadur: Märt Saar – 5082617 
Suured sahaga traktorid: Aivo Kriiska - 5034396 
Lumefrees: Verner Pukk – 56165555 
 
4x4 abi kinni jäänud autode päästmiseks: 
Martti-Jan Afonin – 56497884 (Kärdla-Kõrgessaare) 
Allan Leigri – 56158516 (Kärdla-Kõrgessaare) 
Anari Aul – 56962277 (Kärdla) 
 

Käina:  

  • Kalev Oolmets, 5684 4320. Käina ümbrus. Labidas, atv, traktor 

  • OÜ Kaigutsi Farm pakub lumelükkamise teenust 2.3 meetrise sahaga. Asume Käina osavallas. Hind 50€ tund või kokkuleppel. Kontakt 5660 6382, 5330 4373 

  • Aitame Käinas lumehädas inimesi väiketraktoriga Avant. Olemas lumesahk ja kopp lumehunnikute teisaldamiseks. Aivar Kõrm Korrashoid OÜ juhataja +372 53 232 661 aivar@kvkorrashoid.ee 

Emmaste: 

 

  • Lumelükkamise teenus Emmastes ja selle ümbruses. Samas on võimalus sõita ka kaugemale kuni 20 km, aga pikem sõit on ajamahukas ja pean ka selle eest töötasu küsima. Võimalik pakkuda teenust enamasti hommikuti või õhtuti ja nädalavahetustel. Kaarel Niit tel: +3725660 6403 

Kõrgessaare 

  • Kaido Kiin, tel 5110750 (Lauka) 
  • Henri Laanemäe, tel 56913883 (Mangu) 
  • Tanel Aron, tel 5028560 (Kopa) 
  • Allan Kark, tel 56508135 (Suureranna) Pakub teenust kuni 25.12.2022.