Merepäästevõimekuse tõstmine Käina vallaga piirneval merealal

Projekti eesmärk oli parendada ja kiirendada merepääste suutlikkust Käina vallas.Kalaleader logo

1) Komplekteerida üks vabatahtliku merepäästeüksus (SAR) varustusega, asukohaga Orjaku sadam et kohapeal oleks olemas kõik kiirreageerimiseks vajalik. 

Orjaku sadamas on loodud tingimused merepääste valveks. Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts on hooajal 1. maist 15. septembrini poole tunni reageerimise kaugusel. Olemas on varustus.

2) Korraldada Käina piirkonnas kahte tüüpi koolituspäevi:
parendada rannakalurite enesepääste ja veeohutusalaseid praktilisi ja teoreetilisi oskusi ja
parendada vabatahtliku merepäästeüksuse praktilisis oskusi.

Projekti jooksul korraldati koolituspäevi rannakaluritele, kus näidati ja kasutati enesepäästevahendeid. Koolitati vabatahtlikke merepäästjaid just Orjaku ja Sõru sadamates, lisaks Kärdla sadamas talvine koolitus. Koolitus ja teavitus peaksid jätkuma, et iga-aastaselt vähemalt kahel korral läbi erinevate ürituste ja tegevuste nii rannakalurid kui merepäästjad kordaksid põhitõdesid ja kogeksid uusi asju.

Käina valla projekti partneriks oli MTÜ Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts. Projekti maksumus oli 14 260,44, sellest toetus 12 830 eur ja omaosalus 1430,44 eurot.