Vabaühenduste toetused

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord reguleerib Hiiumaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemist, menetlemist, eraldamist ja kasutamise üle järelevalve teostamist.

Toetused on jagatud:
1) tegevustoetus - sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus taotleja regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulu katmiseks samal aastal ja kohaliku küla- või seltsielu edendava ürituse korraldamiseks;
2) projektitoetus - valla antav sihtotstarbeline toetus kogukonna ja valla arengule suunatud maakondliku tegevuse/ürituse toetamiseks või sihtfondist ja programmist rahastatava avalikkusele suunatud projekti oma- ja kaasfinantseerimiseks.

Tegevustoetuse toetus kuni 2000 eurot ja taotluste esitamise tähtajaks 1. veebruar. Taotluse oma- ja/või kaasfinantseering on tegevustoetuse puhul vähemalt 10% eelarvelisest kogumaksumusest. Taotlus tuleb esitada läbi iseteeninduskeskkonna.
Aruande tähtaeg 31. jaanuaril. 
 
Projektitaotluste tähtaeg on 1. märts ja 1. september. Projekti toetus on kuni 5000 eurot. Projektitaotluse tegevus peab olema kasumit mittetaotlev ning olema suunatud valla elanikele. Projektitoetuse taotluse oma- ja/või kaasfinantseering peab olema vähemalt 20% eelarvelisest kogumaksumusest. Taotlus tuleb esitada läbi iseteeninduskeskkonna.
Aruande tähtaeg 30 päeva peale projektiperioodi lõppu. 

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord on leitav Riigiteatajas.

Taotlusvorm – mittetulunduslik tegevus Hiiumaa vallas (.odt)

Aruande vorm – mittetulunduslik tegevus Hiiumaa vallas (.odt)

Täidetud taotlus ja aruanne esitada tähtajaks Hiiumaa vallavalitsusele valitsus@hiiumaa.ee.