Naistlaiu sadama uuendamine

Pühalepa osavald esitas sel kevadel Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014–2020 (EMKF) "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise" meetme kalasadamate uuendamise toetussuunda taotluse Naistlaiu sadama uuendamiseks. 

Sarve külas asuva Naistlaiu sadama uuendamise toetus on 198 459,60 eurot. Sadama uuendamistööde käigus süvendatakse sadama akvatoorium, rekonstrueeritakse olemasolev kai, tekib 10 sildumiskohta, ehitatakse silp ja paigaldatakse päiksetoitel välisvalgustus ning püüniste väljavõtmise masin. 

Tänaseks on taotlus pälvinud hindajate ja otsustajate heakskiidu ning saanud PRIAst rahastusotsuse.  

Riigihanked tööde teostamiseks kuulutatakse välja lähiajal.

Kala-Leader logo