Noore spetsialisti stipendium

Hiiumaa vald maksab toetust kuni 35aastasele kõrgharitud noorele spetsialistile, kes asub tööle valla üldhariduskoolis, lasteaias, huvikoolis, Hiiumaa spordikoolis või saare tervishoiuasutuses. 

Stipendiumi makstakse kahe aasta jooksul 200 eurot kuus. Kui taotleja töötab osalise koormusega, muudetakse toetuse suurust proportsionaalselt täidetavale ametikohale.

Toetust saab taotleda:
?? tugispetsialist – logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes;
?? õpetaja – magistrikraadiga õpetajakutsega töötaja;
?? lasteaiaõpetaja – kõrgharidusega pedagoogilisi kompetentse omav töötaja;
?? treener – kõrgharidusega treeneri kutset omav alates EKR 5. tasemest treener;
?? arst – registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris arstina;
?? õde – registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris õena.

Stipendiumi makstakse spetsialistile, kes vastab ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja kelle elukoht on nii toetuse taotlemise kui ka maksmise ajal registreeritud Hiiumaa vallas. 

Stipendium on mõeldud inimesele, kes pole viimase kolme aasta jooksul ülal loetletud asutustes töötanud. Noorel spetsialistil on õigus saada toetust ühe kaheaastase perioodi vältel. Stipendiumit ei saa taotleda tagasiulatuvalt.

Toetuse taotlemiseks peab esitama Hiiumaa valla haridus- ja kultuuriosakonnale kirjalikult või elektrooniliselt taotluse koos tööandja direktori või tervishoiuasutuse juhi kaasallkirjaga. Taotluse saab tuua vallamajadesse üle Hiiumaa või saata karin.kokla@hiiumaa.ee. Vabas vormis taotlusesse tuleb märkida ametikoht, töötamise koormus, pangakonto number ja lisada juurde kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia. 

Loe lisainfot noore spetsialisti stipendiumi taotlemisest: www.riigiteataja.ee/akt/427032019023