Emmaste osavallakogu liikmed

Esimees ja kodanikeühenduste/külavanemate esindaja Katrin Visnapuu

Aseesimees ja noorte esindaja Anne-Mall Reinu

Ettevõtjate esindaja Terje Martinson

Hoolekogude esindaja Jane Üksik

Hiiumaa vallavolikogu liikmed Liina Lepamaa ja Tiit Paulus