Emmaste osavallakogu liikmed

Priit Koff – osavallakogu esimees, osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindajana

...– osavallakogu aseesimees, osavallakogu liige osavallas elavate eakate vähemalt 65aastase esindajana

Eiki Nestor – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina

Evelin Lehtsaar – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina

Hindrek Jõesaar – osavallakogu liige osavallas tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindajana 

Olavi Ellermäe – osavallakogu liige osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindajana

    -osavallakogu liige osavallas elavate noorte vähemalt 16aastase esindajana