Osavallakogu Kärdla

Martin Kagadze – osavallakogu esimees, osavallakogu liige osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindajana

Ave Vohu – osavallakogu aseesimees, osavallakogu liige osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindajana

Tõnis Paljasma – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina  

Inge Talts – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina

Meelis Pielberg – osavallakogu liige osavallas tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindajana

Elis Tisler – osavallakogu liige osavallas elavate noorte vähemalt 16aastase esindajana 

Elle Üksik – osavallakogu liige osavallas elavate eakate vähemalt 65aastase esindajana