Pühalepa osavallakogu liikmed

Esimees ja Hiiumaa vallavolikogu esindaja Toomas Remmelkoor

Aseesimees ja Hiiumaa vallavolikogu esindaja Ants Orav

Ettevõtjate esindaja Reijo Leiger

Hoolekogude esindaja Juri Omann

Noorte esindaja Maria Remmelkoor

Kodanikeühenduste/külavanemate esindaja Argo Nurs