Pühalepa osavallakogu liikmed

Andres Onemar – osavallakogu esimees, osavallakogu liige osavallas elavate eakate esindajana


Antti Leigri – osavallakogu aseesimees, osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina 

Aivo Saar – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina 

Aivo Pere – osavallakogu liige vallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindajana

Karola Lotta Kiisel – osavallakogu liige osavallas elavate noorte esindajana