Parvlaevaliiklus

07.06.2021

NB! Sõltuvalt sadama ooteala suurusest müüakse Heltermaal e-pileteid 60 protsenti laeva mahutavusest ja Rohukülas vastavalt 75 protsenti, mis tähendab, et igale reisile on sõidukitele kohti ka elavas järjekorras.  

Ülesõit Rohuküla-Heltermaa liinil kestab 1 tund ja 15 minutit. 

Parvlaevaliini teenindab TS Laevad OÜ 2016. aastal valminud alustega Tiiu ja Leiger. Leping kestab 2026. aastani, riigi kui tellija esindajaks on Transpordiamet. 

Pileteid saab osta ja laevareisiks asjalike näpunäiteid leiab veebilehelt www.praamid.ee. Infot jagab ka iga päev kella 8-20 töötav infoliin, tel 618 1310. 

TAUSTAINFO

Hiiumaa ja mandri vahel: Heltermaa-Rohuküla parvlaevaliin

1. oktoobrist 2016 kuni 30. septembrini 2026 teostavad avalikku liiniveo teenust ühiselt TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping.

Vastav leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122014007

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.09.2015 määrus nr 120 "Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel" https://www.riigiteataja.ee/akt/127012016008?leiaKehtiv 

Laevaliikluse statistika: https://www.mnt.ee/et/uhistransport/uhistranspordi-korraldus/laev

Hiiumaa ja Saaremaa vahel: Sõru–Triigi liin

1. veebruarist 2021 kehtiva lepingu alusel teenindab Sõru–Triigi laevaliini AS Kihnu Veeteed.

Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus on igapäevane, veomaht ja graafikud samad, mis eelmisel aastal.

Liini teenindamise lepingu, mis on sõlmitud Eesti riigi ja vedaja vahel, leiate lehe allosast.

Täpsem info ja piletid: www.veeteed.com

Klienditeenindus E–R 9–17 telefonil 443 1069

PILETIHINNAD

1. maist 2019 muudeti majandus- ja taristuministri määrust: "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel".

Määruse leiate siit:  https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019002