Parvlaevaliiklus

Mandri ja Hiiumaa vahel: Heltermaa–Rohuküla liin

Info ja piletid: www.praamid.ee

Iga päev kell 820 infotelefon 1310 (0,22€/min) või 618 1310.   

1. oktoobrist 2016 kuni 30. septembrini 2026 teostavad avalikku liiniveo teenust ühiselt TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping.

Vastav leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122014007

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.09.2015 määrus nr 120 "Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel" https://www.riigiteataja.ee/akt/127012016008?leiaKehtiv 

2019. aastaks tellitud reiside maht on sama, mis 2018 oli 5360 reisi.

 

Hiiumaa ja Saaremaa vahel: Sõru–Triigi liin

1. oktoobrist 2016 teenindab SõruTriigi laevaliini AS Kihnu Veeteed.

Praegu kehtiva AS-ga Kihnu Veeteed sõlmitud lepingu alusel toimuvad Sõru-Triigi liini reisid 01.05.2017 kuni 01.02.2021.

Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus on igapäevane, veomaht ja graafikud samad, mis eelmisel aastal.

Liini teenindamise lepingu, mis on sõlmitud Eesti riigi ja vedaja vahel, leiate lehe allosast.

Täpsem info ja piletid: www.veeteed.com

Klienditeenindus ER 917 telefonil 443 1069

PILETIHINNAD

1. maist 2019 muudeti majandus- ja taristuministri määrust: "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel".

Määruse leiate siit:  https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019002