Abivõimalused alkoholi liigtarvitajatele

Ülemäärane alkoholi tarvitamine toob kaasa probleeme nii alkoholitarbijale endale kui ka tema perele ja lähedastele ning kogu ühiskonnale.
Alkoholiga liialdamine on tihti nii vägivalla kui õnnetusjuhtumite algpõhjuseks, mis põhjustab tervisekadu ning enneaegseid surmasid.
Kuigi paljudel juhtudel saab inimene oma liigtarvitamise vähendamisega ise hakkama, peab spetsialist teatud olukordades teda motiveerima probleemiga tegelema ning aitama tal selleks erinevaid abivõimalusi leida.

Loe abivõimaluste kohta täpsemalt SIIT.