Spordi tn 8 ja lähiala taristu rajamine

Vald rajab endise kardiraja alale uue taristu ümber Käina uue kaubanduskeskuse. 

Kooskõlas Spordi tänav 8 ja lähiala teise planeeringuga on Käina osavalla eesmärk luua eeldused piirkonna ettevõtluse arendamiseks, sealhulgas ehitada ümber Spordi tänav, rajada Spordi tänava mahasõit riigimaanteelt, sademeveekanalisatsioon, tänavavalgustus ning ümber ehitada piirkonna elektrivarustus, veevarustus ja kanalisatsioon.  

Töid teostavad AS Tariston ja AS Connecto.  

2020. aasta septembris volikogus vastu võetud detailplaneeringuga jagati planeeringuala kuueks krundiks, kuhu on kavandatud kaubanduskeskus, kardirada, kardiraja teenindamiseks vajalikud hooned, mitmed väiksemad äripinnad, omatoodangu müügikoht ja parklad.   

Planeeritud on ka tankla, aga selle osas jäi detailplaneering veel kinnitamata ja ootab konkreetse ostu ja investeerimishuviga ettevõtjat.   

Detailplaneeringuga määrati ka maakasutus- ja keskkonnatingimused ning anti parkimise, liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse, haljastuse ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.   

Planeeringuala lähedusse jäävad Tuuletorn, spordikeskus, tööstusettevõtted ja Käina kortermajad.

Vaata pilte: Käina osavald rajab uue kaubanduskeskuse ümbruse taristu

 

Rahandusministeeriumi logofail

 

Projekti „Spordi tn 8 ja lähiala taristu rajamine" toetatakse siseriiklikust regionaalarengut toetavast maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest.