Supluskohad

Projekt „Hiiumaa supluskohtade arendamine kasutajasõbralikuks"

Projekti eesmärk on Hiiumaa supluskohad kasutajasõbralikumaks muuta varustades need uute riietuskabiinide, pinkide, laudade ja infotahvlitega. Luidja randa rajatakse teisaldatav moodultee, millega luuakse võimalus rannale üle liivaluidete  pääseda ka ratastooli ja lapsevankriga.

Kokku paigutatakse seitsmesse supluskohta 14 riietuskabiini, 14 seljatoega pargipinki, 11 pikniku komplekti lauad+ pingid komplekti, 7 infotahvlit ja 13 lamamispinki.

Projekti tulemusena saavad suvehooajaks uuenduskuuri Luidja, Liivalauka, Kassari, Lussuliiva, Mangu, Hausma ja Kärdla (Rannapaargu) supluskohad.

Projekti kogumaksumus on 66 778,80 eurot, millest "Maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeede" rahastab  50 001,75 euro ulatuses.

Hiiumaa valla arengukavas toodu väärtustab konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamist ning mitmekesist ja looduslähedast külastuskeskkonda, keskkonnasäästlikku ning -teadlikku tarbimiskultuuri. Supluskohtade arendamine on üks osa arengukavaliste eesmärkide saavutamise poole liikumisest.