Suuremõisa koelmualade taastamine

Pühalepa osavald esitas sel kevadel Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014–2020 (EMKF) "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise" meetme koelmualade taastamise toetussuunda taotluse Suuremõisa jõe koelmualade taastamiseks.  

Haugide koelmualade taastamist Suuremõisa jões ja tiikides toetatakse 71 205,42 euroga, millele lisandub valla omaosalus 4 221,58 eurot. Selle eest puhastatakse setetest ja roost Suuremõisa jõe suudmeala ning Suuremõisa kaks tiiki. Edasise kinnikasvamise vältimiseks istutatakse jõe suudmeala kallastele 690 üheaastast sanglepa seemiku. Setete eemaldamiseks kasutatakse amfiibalusel töötavat masinat. Kalade tiikidesse jõudmiseks rajatakse kaks kalapääsu, millest üks on 24- ja teine 54meetrine. 

Tänaseks on taotlus pälvinud hindajate ja otsustajate heakskiidu ning saanud PRIAst rahastusotsuse. 

Riigihanked tööde teostamiseks kuulutatakse välja lähiajal.

Kala-Leader logo