Hiiumaa vallas korraldatavad teenused

Omaosalusega teenus, mis on osaliselt valla eelarvest finantseeritav, mida isik saab valla toetuse tõttu soodsamalt teenuse tegelikust hinnast vastavalt kehtestatud hinnakirjale on:

Isikule täies ulatuses valla eelarvest finantseeritav teenus on:

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Vältimatu sotsiaalabi

Täielikult isiku finantseeritav teenus on väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus.

Omaosalusega teenust võib mõjuval põhjusel osutada tasuta.

Täielikult isiku finantseeritavat teenust võib mõjuval põhjusel selle korra § 58 kohaselt toetada.