Toetused

Hiiumaa Vallavalitsuse määrus:  

Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine

Valla eelarvest makstavad toetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks toetusteks. Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

Sissetulekust sõltuvad toetused:

 

Riigieelarvest raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetus.

Sissetulekust sõltuvale toetusele tekib õigus, kui isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust jääb peale eluasemekulude tasumist ühe isiku kohta kätte vähem kui kahekordne kehtestatud riiklik toimetulekupiir. Sissetulekust sõltuvad toetused on toimetulekuraskustes isikule ja perekonnale makstav:

Õnnetusjuhtumi ja muu ettenägematu asjaolu korral on õigus määrata toetus perekonnale, kes ei ole toimetulekuraskuses.

Riiklikud toetused:


Riiklikud toetused ja hüvitised (eesti.ee)
Riiklikud peretoetused (Sotsiaalkindlustusamet)