Transpordiuudised

Hiiumaale ja Hiiumaalt liikumine on piiratud

COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks on Hiiumaale sisenemine ja Hiiumaalt väljumine piiratud.

 

Loe täpsemalt: https://www.valitsus.ee/et/uudised/eriolukorra-taiendavad-piirangud-saartele-ja-vaba-aja-veetmisele

 

Peaministri 14.03.2020 korraldus nr 30 liikumisvabaduse piirangute kohta saartel: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/peaminister/pm2030k.pdf