Hiiumaa valla nädala eelinfo 23.-29.juuli

Hiiumaa valla nädala eelinfo 23. - 29. juuli


E, 23. juuli

Kl 15 volikogu istung Kärdla vallamaja volikogu saalis


K, 25. juuli

Kl 9.30 vallavalitsuse istung

Kl 17 osaleb volikogu esimees Aivar Viidik Kärdlas kunstiresidentuuri Kordon avamisel


N, 26. juuli
Kl  9.30 Emmaste osavallakogu koosolek

Kl 19 vallavanem Reili Rand avab Hiiumaa muuseumi Pikas majas Hiiumaa Homecoming festivali


L, 28. juuli

Kl 11.45 avab Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja Nurstes krossivõistluse Hiiumaa MX Open harrastajatele


Töölt eemal

Rahandusosakonnas on töölt eemal Inge Elissaar, Kulla Nabbi, Mare Oja, Kai Vakker, Ly Klee, Heli Lige ja Aiki Maivel, asendavad Karin Gross, Annika Sõlg ja Velda Aunapuu.

Suletud on Käina osavalla kassa.

Veel ühe nädala on eemal IT-spetsialist Märt Saar.

Töölt on eemal Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavalla sekretär Urve Mäeots, asendab Emmaste sekretär Heli Üksik

Kaks  nädalat on töölt eemal avalike suhete spetsialist Liina Siniveer, asendab Emmaste sekretär Heli Üksik

Nädala on töölt eemal haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla, asendab Tiia Liibert

Veel ühe nädala on eemal jurist Kairi Arunurm ja vallasekretäri abi Helika Villmäe – asendab vallasekretär Helen Härmson. Valitsuse materjalid edastada nagu tavaliselt Helika meiliaadressile. Valitsuse korralised istungid toimuvad juulikuus 4. ja 25. juulil.

Kärdla osavallas on eemal osavalla vanem Lauri Preimann, teda asendab Reili Rand ja sotsiaaltöö spetsialist Pille Alevi, asendab Kairi Priit ning kolm nädalat on eemal haldusjuht Argo Valdma.

Pühalepa osavallas on neli nädalat eemal osavalla vanem Liili Eller, teda asendab sekretär Katrin Paat, sotsiaaltöö spetsialist Urme Soonvald on eemal kaks nädalat ja ehitusspetsialist Reet Nisumaa on eemal 26.07 - 03.08

Emmaste osavallas on nädala eemal maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post, sotsiaaltöö spetsialist Liia Rull ja EMKO juhataja Joosep Niit, koduhooldustöö spetsialist Aimi Jaarma on eemal neli nädalat, teda asendab Vaike Viesemann

Eemal on Kärdla ja Kõrgessaare maaspetsialist Kai Vahtra ning ehitusspetsialist Triin Masing.

Käina osavallas on kolm nädalat eemal osavalla vanem Omar Jõpiselg, teda asendab Reili Rand ja kaks nädalat on eemal ehitusspetsialist Veronika Kaevandes.