Hiiumaa nädala eelinfo: 9.-15. jaanuar 2023

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

 

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused 

Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ametnike ning töötajate kontaktid Hiiumaa valla kodulehel. 

 

E, 9. jaanuar 
Kl 9 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek Teamsis. 
Kl 14 eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek Käina vallamajas. 
Kl 15 osaleb vallavanem Hergo Tasuja Lääne regionaalse kriisikomisjoni ühisistungil. 
Kl 16 sotsiaalkomisjoni koosolek Kärdla vallamajas. 

 

T, 10. jaanuar 
Kl 9 vallavalitsuse ja allasutuste juhtide videokoosolek Teamsis. 
Kl 16 kultuuri-ja spordikomisjoni koosolek Kärdla vallamajas. 
Hiiumaal on Transpordiameti delegatsioon: peadirektor Priit Sauk, liikuvuse planeerimise teenistuse direktor Kati Tamtik, ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas. Kohtutakse Hiiumaa valla, ühistranspordi ettevõtjate, sadamate ja lennujaama esindajatega. Teemaks Hiiumaa ühistranspordi hetkeseis ja tulevik. 

 

K, 11. jaanuar 
11.-12. jaanuaril osalevad kultuurispetsialist Eve Ellermäe ja avalike suhete spetsialist Kärolyn Kivistik liikumisharrastuse seminaril Käärikul. 
Kl 9 vallavalitsuse istung. 
Kl 11 tutvustab ühistranspordispetsialist Piret Sedrik Hiiumaa valla kriisitrükist Hellamaa perekeskuses. 
Kl 12 Käina osavalla kogu koosolek Käina vallamajas. 
Kl 15.30 haridus- ja noorsootöökomisjoni istung Kärdla lasteaias. 
Kl 16.30 keskkonna- ja ehituskomisjoni koosolek Kärdla vallamajas. 
Osalevad sotsiaaltööspetsialistid Pille Näksi ja Kairi Priit "ISTE 2023-2024 avaseminar uutele omavalitsustele" Pärnus. 
 

N, 12. jaanuar 
Hiiumaal on visiidil tervise- ja tööminister Peep Peterson. 
Kl 16 revisjonikomisjoni koosolek Kärdlas volikogu saalis. 
Kl 16 osaleb noorsootöö spetsialist Birgit Lukk noortevolikogu koosolekul. 
Kl 17 eestseisuse koosolek Kärdla vallamajas. 

 

R, 13. jaanuar 
Kl 9-14 vallavalitsuse liikmete ühiskoolitus. 

 

L, 14. jaanuar 
Kl 12 osaleb vallavanem Hergo Tasuja Hiiumaa parimate sportlaste tunnustamisel. 

 

Töölt eemal 
12-13. jaanuaril on eemal Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste. 
13. jaanuarini on eemal arenguspetsialist-projektijuht Lea Vaher Lundin. 
 
 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

 

E, 9. jaanuar 
kl 14 arenduskeskuse infokoosolek. 

 

K, 11. jaanuar 
Kl 18-20 veipimise teemal infoõhtu õpetajatele ja lastevanematele Kärdla Kultuurikeskuse kino saalis. 

 

N, 12. jaanuar 
Kl 18 Aare Ristmägi raamatu „Memme-taadi pajatused" esitlus Palade koolis.  
 

Töölt eemal: 
11.-20. jaanuaril on eemal arenduskeskuse andmehaldusspetsialist Mariliis Aiaste.