Keskkonnaameti peadirektor kohtus vallavanema ja keskkonnaspetsialistiga

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra kohtus täna Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ja keskkonnaspetsialist Kadri Randmaaga. Külastuse eesmärgiks oli vahetada mõtteid, kuidas tulevikus veelgi paremini koostööd teha ning millised on hetkel kõike päevakohasemad teemad omavalitsuse ja Keskkonnaameti vahel. 

"Vallavalitsuse poole pealt saime välja tuua senise väga meeldiva ja sujuva koostöö ning lisasime, et Keskkonnaameti spetsialistid on vallavalitsusele alati nõu ja jõuga abiks olnud, kui seda palutud on," rääkis Randmaa. 

Lisaks olid kohtumisel arutamisel teemad, mis vallas tihti päevakorras ja vajavad koostööd Keskkonnametiga nagu kallasrajad, metsloomad tiheasustusaladel, jäätmemajandus, metsaraied ja kaitsealad.