Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor avatud oktoobrini

Alates 1. septembrist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida.  

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

• meede „Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;  

• meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.  

𝐓𝐚𝐨𝐭𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐭ä𝐡𝐭𝐚𝐞𝐠 𝐨𝐧 𝟏. 𝐨𝐤𝐭𝐨𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟔.𝟑𝟎. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste keskkonnas. Programmi määrus, taotluse esitamise lingid ja muud abimaterjalid on leitavad Hiiumaa Arenduskeskuse veebilehel 

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐩ä𝐞𝐯 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐛 𝟏𝟔. 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐥 𝟏𝟑.𝟎𝟎 𝐙𝐎𝐎𝐌 𝐤𝐞𝐬𝐤𝐤𝐨𝐧𝐧𝐚𝐬. Registreerimine kuni 14. septembrini tel 5345 9558 või kaja.sormus@hiiumaa.ee või siin. Registreerunutele saadame osalemise lingi 15. septembril.  

Lisainfo: Kaja Sõrmus, tel 5345 9558, e-post: kaja.sormus@hiiumaa.ee