Kõrgessaare osavald rajab kergliiklustee alevikust Reigi kirikuni

Kõrgessaare osavald rajab kergliiklustee aleviku keskusest Coopi poe juurest kuni Reigi kirikuni. Hetkel on käimas ettevalmistustööd, puude ja kändude raadamine ning uue teekoridori ning parkimisala aluse kasvupinnase eemaldamine ja tagasitäide ehituseks sobiva alusmaterjaliga. 

Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste ütles, et kergliiklustee valgustuse rajamine, teetammi väljaehitamine ning asfalteerimistööd peaksid algama järgmisel kevadel ja valmis olema hiljemalt suve lõpuks. 

1,2kilomeetrine valgustatud kergliiklustee kulgeb mööda Köönaaugu kallast ja annab võimaluse liiklejatele ning tervisesportlastele peatuda looduskaunis kohas, sest Köönaaugu äärde on planeeritud ka pingid ja peatuskohad. Uus teelõik on ühenduses ka Armioja lähistele rajatava parkimisalaga.  

Kergliiklustee projekti koostas OÜ Teedeprojekt ja ettevalmistustöid teostab OÜ Metsamehe talu.