Kuri kalmistu peavärav läbis uuendustööd

Pühalepa osavald uuendas Muinsuskaitseameti toel Kuri kalmistu peavärava. Uuendustöid teostas Mehem Designs OÜ.  

Muinsuskaitseamet toetas Kuri kalmistu peavärava ehitust 3744 euroga, Pühalepa osavalla omafinantseering oli 936 eurot ja tööde kogumaksumus 4680 eurot.  

Hiiumaa osavaldade valitsused esitasid muinsuskaitsele 12 taotlust saare mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste säilitamiseks, hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Toetust sai kaheksa objekti.