Küsimustik: Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse korra muutmine

2022. aastal on plaanis muuta Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise korda. 

Hea mittetulundusühingu esindaja, palun täida lühike küsimustik ning anna oma arvamus praegu kehtiva korra ning sellest tuleneva toetamise protsessi kohta. 

Laekunud vastused on oluliseks infoallikaks ja sisendiks Hiiumaa mittetulundusliku tegevuse toetamise korra uuendamisel.  

Küsimustikule on võimalik vastata 15. maini.