Lasteaia kohatasu veebruarist 45€ kuus

Hiiumaa vallavolikogu võttis jaanuarikuu istungil vastu otsuse, millega tõuseb 1. veebruarist kohatasu saare lasteaedades 15 eurot, seniselt 30 eurolt 45le.  

Veebruarist tuleb lapsevanematel tasuda ühe lapse eest lasteaia kohatasu 45 eurot kuus. Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümber ei arvestata, välja arvatud juhul, kui laps puudub mõjuval põhjusel üle 15 tööpäeva järjest. Varem arvestati osalustasu ümber, kui laps puudus lasteaiast mõjuva põhjusega üle 30 päeva. 

Abivallavanem Liisi Mäeumbaed tõi hinnatõusu ühe põhjusena välja vajaduse lasteaiaõpetajate palka tõsta, kuid ka energiahindade kasvu ja üldist hinnatõusu. "Viimane lapsevanemate kaetava osalustasu tõus oli 2019. aastal, aga kulude kasv on olnud üle 50 protsendi," lausus Mäeumbaed. Abivallavanem tõdes, et isegi pärast hinnatõusu jääb Hiiumaa üheks kõige lapsesõbralikumaks omavalitsuseks ja toiduraha ei pea pered ka edaspidi tasuma. 

Mäeumbaed lisas, et Hiiumaa vald käis kohatasu tõstva eelnõuga läbi kõigi lasteaedade hoolekogud ning kaalumine käis selles osas, kui palju hinda tõsta, sest hinnatõusufakt iseenesest vastuseisu ei leidnud.