Mida ootab lugeja vallalehest?

Hiiumaa Teataja on täna lugejate ees juba kaheksanda numbriga ja sel puhul on aeg enne suvepuhkust teha väike kokkuvõte nii lugejate mõtetest kui toimetuse plaanidest.

Eelmises lehes ilmunud Hiiumaa Teatajas küsitlusele vastas 48 inimest, neist üks tõi paberankeedi ja ülejäänud vastasid veebi teel. Vastajaid oli kõigist vanusegruppidest peamiselt vanuseni kuni 75. 26–45 vastajad moodustasid pea poole kõigist. Naisi oli vastajate hulgas 77%. Oma elukohaks märkis 38% Kärdla, 19% Kõrgessaare 15% Käina, 10% Emmaste, 6% Pühalepa ja väljaspool Hiiumaad 12%.

Suur tänu kõigile, kes kiirel kevadsuvisel ajal oma mõtteid kirja panid! Kindlasti kordame küsitlust talvisel ajal, et saada veel tagasisidet.

Seekordsed tulemused:
Vastajatest 77% jälgib Eesti ja maailma uudiseid peamiselt televiisori vahendusel, 67% uudisportaalidest, 58% kuulab raadiouudiseid, pooled loevad uudiseid Facebooki, Instagrami vm sotsiaalmeedia vahendusel või ajalehti paberkandjal.

Hiiumaa kohta uudised saavad vastajad peamiselt: Hiiu Lehtest – 71%, Facebooki grupidest 60%, täpselt pooled vallalehest Hiiumaa Teataja ja 48% valla Facebooki lehelt. Samuti on tähtsal kohal naabrid, sõbrad, kolleegid – neilt kuuleb uudiseid 46% vastajatest. Veidi vähem Hiiumaa valla veebilehelt vald.hiiumaa.ee – 38%, portaalist www.hiiumaa.ee 21% ja Kadi raadio vahendusel 10%.

Vallalehest Hiiumaa Teataja loevad vastajad huviga viimase lehekülje sündmuste kalendrit – kolmveerand vastajatest. Samuti pakuvad suurt huvi oma osavalla uudised ja teated – 69%.

Viimaste külgede kultuuriteateid ja infot loeb 56%, samuti pikemaid kirjeldusi käimasolevate või uute projektide ja valla päevakajaliste tegemiste kohta. Üle poole vastanutest, 54% loeb huviga toimunud sündmuste kokkuvõtteid. Infot toetusvõimaluste ja projektivoorude kohta ootab vallalehest 46% vastajatest, samuti uute ilmakodanike nimesid. Teiste osavaldade uudised ja teated loeb 44% vastajatest. Uute töötajate tutvustusi, persoonilugusid ja tunnustuse pälvinud vallakodanike tutvusi 42%. Planeeringuteateid vaatab 38%, samuti vallavalitsuse istungite lühemat kokkuvõtet nagu viimases teatajas. Riigiasutuste infot ja teateid loeb 35%. Küsitlusest selgub, et alla kolmandiku loeb istungite pikki kokkuvõtteid: vallavalitsuse istungite pikka kokkuvõtet 29%, samuti volikogu istungil toimunud vallavalitsuse infotundi. Volikogu otsuste kokkuvõtteid loeb veerand vastajatest.

Saime palju häid ettepanekuid Hiiumaa Teataja sisu osas, mida saame suve jooksul veel läbi mõelda ja edaspidi järgemööda kasutusse võtta.

Kinnitust sai, et kajastustes peaks senisest suuremat tähelepanu saama kõigis osavaldades toimuv ja seega püüame jõudumööda vahendada rohkem uudiseid Hiiumaa eri piirkondadest. Väga on oodatud kaastööd külaliikumise eestvedajatelt ja erinevatelt asutustelt, et oma uudistest teada anda. Selliselt saame liikuda ka algselt seatud eesmärgini, et iga osavalla uudised oleks oma lehel.

Juba sellest numbrist alates vähendame istungite kokkuvõtete mahtu ja selle asemel paneme senisest suuremat rõhku lühiuudistele, et lugeja leiaks kiiremini huvipakkuva teema.

Seejuures jääb Hiiumaa Teataja aga endiselt infoleheks, mis toob lugejateni valla uudiseid ning hiidlastele vajalikku infot.

Jätkame lehe levitamist koos Hiiu Lehega, mis on hinnapakkumiste järgi valla jaoks kogukulult paremuselt järgmine pakkumine pärast kujundusteenuse vahetust aasta algul.

Reklaamiturul vallaleht Hiiu Lehele konkurentsi ei paku ja seega jätkame põhimõttega, et era- ja ärikuulutusi Hiiumaa Teatajast ei leia.

Vallaleht Hiiumaa Teataja peaks jõudma igasse postkasti Hiiumaal. Juhul, kui vallaleht mõnda postkasti ei jõudnud, siis palun edastage see info Omnivale aadressi täpsusega, et Omniva saaks oma töökorraldust selgitada ja lehe järgmisel päeval tuua: tel 661 6616 või info@omniva.ee. Samuti saab Hiiumaa Teatajat tasuta võtta kõigist vallamajadest Hiiumaal ja Toiduhaldjate müügipunktist Tallinnas Nõmme turul ja Balti jaama turul. Leht on leitav ka valla kodulehel: vald.hiiumaa.ee/hiiumaa-teataja

Aitäh kõigi heade sõnade ja asjaliku kriitika eest! Järgmine Hiiumaa Teataja jõuab lugejateni 31. augustil. Seniks meeleolukat suve!

Liina Siniveer
valla avalike suhete spetsialist