Ootame 30. aprillini kandidaate Hiiumaa aasta ema konkursile

Hiiu maakonna aasta ema valitakse avalikul konkursil ning ettepanekuid oodatakse kuu lõpuni.

Konkursi eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel, aga ka tema tegevust ühiskonnas.

Hiiumaa aasta ema tiitel antakse emale, kes on oma töös pädev ning on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda. Emale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kellele kodu pakub armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.

Kandidaat peab olema Eesti vabariigi kodanik ja rahvastikuregistri järgi Hiiumaa elanik.

Ettepanekus tuleb välja tuua kandidaadi ees- ja perekonnanimi ning vanus. Tema elu- ja töökoht, laste arv, nende nimed ja vanused. Lisada tuleb ka põhjendus, miks just see kandidaat peaks pälvima aunimetuse.

Esitaja peaks lisama ka enda kontaktandmed, nime ja ettepaneku esitamise kuupäeva.

Ettepanekud kandidaatide osas tuleb teha hiljemalt 30. aprillil e-posti teel aadressile emmaste@hiiumaa.ee või postiga aadressil Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald, 92001, Hiiumaa või tuua isiklikult Emmaste osavalla vallamajja.

Žüriisse kuuluvad Hiiumaa valla esindajad ning riigikaitsevaldkonna Hiiumaa ametkondade esindajad.

Aunimetus antakse üle 11. mail kell 18 Emmaste põhikooli saalis toimuval pidulikul emadepäeva kontserdil.