Ventilatsioonitööd Emmaste põhikoolis

1. aprillist 31. juulini toimub Emmaste põhikoolis ventilatsioonisüsteemi paigaldus. Kogu koolimaja saab sundventilatsiooni ja seeläbi paraneb ruumides siseõhu kvaliteet. 

1. aprillist kuni 10. juunini toimub kooli õppetöö asenduspindadel Emmaste noortekeskuses ja päevakeskuses. Käsitöömajas ja spordihallis tunnid jätkuvad.  

Ventilatsioonisüsteemi paigaldab OÜ Tresden.