Volikogu arutab Käina raamatukogu Männamaa teeninduspunkti sulgemist

Volikogu arutab tänasel istungil Käina raamatukogu põhimääruse muutmise punktis Männamaa teeninduspunkti sulgemist. 

Männamaa teeninduspunkt on seni avatud olnud ühel päeval nädalas kell 10-17. Külastajate ja 
laenutuste arv on teeninduspunktis langenud aastast aastasse, 2020. aastal oli teeninduspunktis vaid 280 külastust, võrdluseks Käinas seevastu 17 780 külastust. 2020. aastal laenutati Männamaa teeninduspunktist 451 raamatut. Registreeritud lugejaid on Männamaal 32. Valdav enamus Männamaa teeninduspunkti külastajatest on lugejad ka Käina raamatukogus.  

Möödunud aasta novembrikuu uuringute põhjal polnud Männamaa teeninduspunkti lugejatest ainult neli inimest Käina raamatukogu varem külastanud, neist kaks registreerisid end detsembris Käinasse lugejaks.  

Kokkuleppel lugejatega tuuakse nad peale Männamaa teeninduspunkti sulgemist paar korda kuus Käina raamatukokku. 

Männamaa teeninduspunkti sulgemist toetab Käina raamatukogu nõukogu ja Käina osavallakogu. 

Männamaa teeninduspunkt on alates 1. jaanuarist ajutiselt suletud töötaja lahkumise tõttu.