Volikogu istung toimub täna Kärdlas

Hiiumaa vallavolikogu novembrikuu istung toimub täna kell 15 Kärdla vallamaja volikogu saalis. 

Päevakorras: 

1. Vallavalitsuse info 

2. Kalana küla Jundo maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine 

3. Orjaku küla Mäeella detailplaneeringu vastuvõtmine 

4. Vallavara koormamine reaalservituudiga (Kuivati) 

5. Hiiumaa valla Pühalepa Osavalla Valitsuse hallatava asutuse Hellamaa Perekeskus ja Kärdla Osavalla Valitsuse hallatava asutuse Hiiumaa Sotsiaalkeskus töö ümberkorraldamine 

6. Hiiumaa valla Käina Osavalla Valitsuse hallatavate asutuste Elamuskeskuse Tuuletorn ja Käina Spordikeskuse töö ümberkorraldamine 

7. Audiitori määramine 

8. Hiiumaa Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine 

9. Hiiumaa valla 2022. aasta II lisaeelarve  

10. Kõrgessaare arengustrateegia 2030+ (II lugemine) 

11. Hiiumaa Vallavalitsuse töökord (II lugemine) 

12. Hiiumaa Spordikooli põhimäärus (II lugemine) 

13. Hiiumaa Sport põhimäärus (II lugemine) 

14. Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus (I lugemine) 

15. Vabaajakeskuse Tuuletorn põhimäärus (I lugemine) 

16. Hiiu maakonnas omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmise delegeerimine  

17. Hiiumaa valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste palgajuhend (I lugemine) 

18. Arupärimistele vastamine  

19. Muud küsimused 

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda Hiiumaa valla dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=cas&itm=245689&clr=history&pageSize=20&page=1 

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel. Samas saab vaadata ka kõigi istungite salvestusi.