Emmaste lasteaia Naksitrallide pere ootab oma rõõmsasse kollektiivi alates 1. augustist 2021 kahte toredat täiskoormusega lasteaiaõpetajat ning ühte õpetaja abi koormusega 1,0.

Töökuulutus: Emmaste lasteaia õpetaja ja õpetaja abi

Emmaste lasteaia Naksitrallide pere ootab oma rõõmsasse kollektiivi alates 1. augustist 2021 kahte toredat täiskoormusega lasteaiaõpetajat ning ühte õpetaja abi koormusega 1,0.

Juristi ja IT-spetsialisti konkurssi on pikendatud 11. aprillini. Lastekaitsespetsialisti ametikohale dokumentide saatmise viimane päev on 20. aprill.

Tule Hiiumaa vallavalitsusse tööle!

Juristi ja IT-spetsialisti konkurssi on pikendatud 11. aprillini. Lastekaitsespetsialisti ametikohale dokumentide saatmise viimane päev on 20. aprill.

Kärdla põhikool pakub tööd klassiõpetajale.

Tööpakkumine: Kärdla põhikooli klassiõpetaja

Kärdla põhikool pakub tööd klassiõpetajale.

Suuremõisa lasteaed-põhikool pakub tööd lasteaiaõpetajale.

Tööpakkumine: lasteaiaõpetaja Suuremõisa

Suuremõisa lasteaed-põhikool pakub tööd lasteaiaõpetajale.

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärgiks on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärgiks on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata esimesel võimalusel Kärdla lasteaia aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti...

Kärdla lasteaed otsib konkursiga logopeedi

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata esimesel võimalusel Kärdla lasteaia aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti...