Palade lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma muusikaõpetajat(0,25 ametikohta). Tööle asumine 1. septembril 2022.

Tööpakkumine: Palade lasteaia muusikaõpetaja

Palade lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma muusikaõpetajat(0,25 ametikohta). Tööle asumine 1. septembril 2022.

Kärdla Põhikool ootab oma kollektiivi   klassiõpetajat eesti keele ja kirjanduse õpetajat vene keele õpetajat matemaatikaõpetajat ...

Kärdla põhikooli tööpakkumised

Kärdla Põhikool ootab oma kollektiivi   klassiõpetajat eesti keele ja kirjanduse õpetajat vene keele õpetajat matemaatikaõpetajat ...

Pargikodu Kärdlas võtab tööle täistööajaga tegevusjuhendaja.

Tööpakkumine: tegevusjuhendaja Pargikodus

Pargikodu Kärdlas võtab tööle täistööajaga tegevusjuhendaja.

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse noorsootööspetsialisti ja sotsiaaltööspetsialisti.

Tööpakkumine: noorsootööspetsialist ja sotsiaaltööspetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse noorsootööspetsialisti ja sotsiaaltööspetsialisti.

Käina Kool ootab uueks õppeaastaks oma kollektiivi järgmisi spetsialiste:  eripedagoog-logopeed 1,0 klassiõpetaja 1,0  sotsiaalpedagoog 0,5  ...

Käina Kooli tööpakkumised

Käina Kool ootab uueks õppeaastaks oma kollektiivi järgmisi spetsialiste:  eripedagoog-logopeed 1,0 klassiõpetaja 1,0  sotsiaalpedagoog 0,5  ...

Lasteaed Vigri Kõrgessaares ootab oma kollektiivi 0,375 ametikohaga muusika -ja liikumisõpetajat alates 1. septembrist 2022.

Tööpakkumine: Lasteaed Vigri muusika- ja liikumisõpetaja

Lasteaed Vigri Kõrgessaares ootab oma kollektiivi 0,375 ametikohaga muusika -ja liikumisõpetajat alates 1. septembrist 2022.

Hiiumaa sotsiaalkeskuse erivajadustega laste kompetentsikeskus otsib tugiisikut.

Tööpakkumine: sotsiaalkeskuse erivajadustega laste kompetentsikeskuse tugiisik

Hiiumaa sotsiaalkeskuse erivajadustega laste kompetentsikeskus otsib tugiisikut.

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata esimesel võimalusel Kärdla lasteaia aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti...

Kärdla lasteaed otsib konkursiga logopeedi

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata esimesel võimalusel Kärdla lasteaia aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti...